Start schooljaar later door Offerfeest?

Het katholiek onderwijs vraagt aan onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) of het schooljaar niet beter op 4 september begint, omdat het islamitische Offerfeest dit jaar op 1 september valt. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Crevits is niet van plan om op de vraag in te gaan.

Het Offerfeest is een officiële feestdag voor moslims, waarvoor de kinderen thuis mogen blijven. Scholen in de grote steden vrezen daardoor een massale afwezigheid op de eerste schooldag, die belangrijk is om een goede start te mogen maken.

"Geen veralgemening"
"Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft geen algemene vraag voor uitstel van de start van het schooljaar gesteld", aldus Lieven Boeve van het Katholiek Onderwijs. "De vraag van een aantal schooldirecteurs met een grote moslimpopulatie hebben we doorgegeven aan de minister van Onderwijs. Zij antwoordde dat er voldoende instrumenten zijn. Wij pleiten niet voor een veralgemening van de latere schoolstart op 4 september, maar vragen scholen begrip te hebben voor leerlingen en zoeken naar oplossingen", aldus Boeve.

Eén afspraak
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenchap vraagt één afspraak voor alle schoolverstrekkers. Het Gemeenschapsonderwijs kreeg niet zo veel specifieke vragen van schooldirecties, maar stelde zichzelf vragen rond het samenvallen van de schoolstart met het Offerfeest. "Er is nood aan duidelijkheid voor leerlingen, ouders en scholen. Er zijn families met kinderen in verschillende scholen en netten", aldus woordvoerster Sarina Simenon.

"Geen verschuiving"
Minister Crevits van Onderwijs herhaalt inmiddels: "het schooljaar start sinds jaar en dag, zonder onderscheid, op 1 september, ook volgend schooljaar. De regelgeving bepaalt dat scholen jaarlijks over een of twee vrije dagen beschikken die ze naar eigen goeddunken kunnen inplannen. Scholen kunnen omwille van het Offerfeest uit respect voor de religieuze beleving van hun leerlingen op maandag 4 september starten, zonder daarvoor het schooljaar in heel Vlaanderen te moeten verschuiven."