Stad Antwerpen inde al 25,5 miljoen euro aan boetes in lage-emissiezone

Sinds de stad Antwerpen begin 2017 de lage-emissiezone invoerde, inde ze al zowat 25,5 miljoen euro uit overtredingen. Een deel van de inkomsten investeert de stad in leefbaarheidsprojecten. Dat schrijven De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad dinsdag.

Het aantal vervuilende auto's dat de Antwerpse lage-emissiezone (LEZ) binnenrijdt, is sinds de invoering in 2017 drastisch gedaald. Toen werden nog 244 overtredingen per dag vastgesteld, in 2018 waren dat er nog maar 118 per dag. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er dagelijks gemiddeld 64 boetes uitgeschreven. In 2018 werd afgeklopt op 10,8 miljoen euro aan boetes.

Dat bedrag ligt hoger dan in 2017, wat te verklaren is doordat ook alle buitenlandse overtreders nu kunnen worden beboet. Dat was in 2017 nog niet altijd mogelijk, aangezien er toen nog Europese ­regelgeving daarrond ontbrak. Samen draaiden de buitenlandse bestuurders op voor ongeveer een derde van het totale bedrag in 2018.

Het leeuwendeel van het geïnde geld gaat naar het beheer en de handhaving van de LEZ, zoals het onderhoud van het digitaal systeem, het personeel en de communicatie.