Slimme meters doen facturen stijgen

De keuze van de Vlaamse regering om te starten met de uitrol van digitale meters is "de juiste beleidskeuze", vindt de Vlaamse energieregulator VREG. Maar toch zal het ook de facturen voor de gebruiker doen stijgen. Een gemiddeld gezin zou zo’n 27 euro extra per jaar betalen.

De Vlaamse regering besliste eerder dit jaar om vanaf 2019 te starten met de uitrol van digitale energiemeters. Die overstap past in de evolutie naar een meer gedecentraliseerd energielandschap. Digitale meters kunnen zorgen voor energiebesparing en zouden ook bepaalde kosten kunnen verlagen. Zo zouden er geen huisbezoeken meer nodig zijn om de standen op te meten, kan energie- of domiciliefraude sneller worden opgespoord en zijn er geen aparte budgetmeters meer nodig.

Tot 393 miljoen euro winst
De Vlaamse energieregulator werd gevraagd een kosten-batenanalyse uit te voeren. Die oefening is nu klaar. De VREG nam verschillende scenario's onder de loep en komt tot de conclusie dat de regering de "juiste beleidskeuze" heeft gemaakt en dat de maatschappelijke baten een pak groter zijn dan de kosten. Afhankelijk van de snelheid van de uitrol gaat het positieve effect van 336 miljoen euro (20 jaar) tot 393 miljoen euro (10 jaar).

27 euro per gezin
Maar de uitrol zal ook zorgen voor hogere distributienettarieven. Bij een uitrol over 20 jaar is voor een gemiddeld gezin sprake van 16 euro extra per jaar voor elektriciteit en 11 euro extra per jaar voor aardgas. Samen goed voor zo'n 27 euro per gezin.

Doorrekenen
De distributienetbeheerders zullen de verhoogde kost voor de overschakeling waarschijnlijk doorrekenen in de tarieven voor de verbruikers. Wanneer gekozen zou worden voor een snellere uitrol, zal de impact op de tarieven groter zijn, zeker de eerste 10 jaar.

De VREG merkt wel op dat de effecten sterk kunnen verschillen per soort klant, en binnen de categorieën van klanten tussen actieve en minder actieve klanten.

Bekijk ook: