Slechte lucht leidt tot hartaanvallen

Een acute verslechtering van de luchtkwaliteit gaat samen met een toename van de kans op een hartinfarct. Dat blijkt uit onderzoek van de Belgische cardioloog dr. Jean-François Argacha van de VUB-UZ Brussel. Het onderzoek is vanmiddag aan de pers voorgesteld op de eerste dag van het tweedaagse congres van de Belgian Society of Cardiology (BSC) in Square Brussels.

Aan het onderzoek werkten niet alleen cardiologen mee. Ook milieudeskundigen, epidemiologen en biostatici hielpen mee aan de studie. Het onderzoek legt de link tussen 11.400 patiënten die in ons land een hartaanval hadden tussen 2009 en 2013 en de gegevens van de meetstations van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).

Het belangrijkste resultaat van de studie 'Air pollution and ST-elevation myocardial infarction, a case crossover study of Belgian STEMI registry 2009- 2013' is dat er bij elke toename van 10 microgram per kubieke meter fijn stof in de volgende 24 uren een toename van 2,8 procent risico is dat er een ernstig infarct met volledige afsluiting van een kransslagader optreedt. Een toename van 10 microgram per kubieke meter NO2 (stikstofdioxide) gaat gepaard met een toename van 5,1 procent risico op een hartaanval.

Geen aanleg

Oudere patiënten lijken gevoeliger voor de effecten van fijn stof, terwijl jongere mensen kwetsbaarder zijn voor het effect van NO2. Ook is er geen verband gevonden tussen aanleg en kwetsbaarheid voor de gevolgen van slechte luchtkwaliteit. 

Wat de NO2-verontreiniging betreft, beschuldigt dr. Argacha vooral de in ons land zo populaire dieselauto’s. “Als cardioloog pleit ik er dagelijks voor dat mijn patiënten veel moeten bewegen, en dat blijft ook zo, alleen zeg ik er nu bij dat ze niet moeten gaan joggen op de spitsuren langs de Wetstraat of de Louizalaan, want dan ademen ze enorme hoeveelheden giftige lucht in die hun gezondheid meer schaadt dan baat. Als je gaat joggen, doe het dan op het platteland, langs velden of in bossen, maar niet in een stedelijk milieu.”

Allemaal een mondmasker?
Mondmaskers zullen het effect van NO2-gas niet kunnen voorkomen, voegt de cardioloog toe. “Het zal moeten komen van politieke beslissingen. Neem nu het verbod op dieselauto's in de stad, wat in Tokio al is ingesteld in 2003. Dat heeft geleid tot 44 procent minder fijn stof in de periode tussen 2003 en 2012. En ook de mortaliteit door cardiologische aandoeningen daalde met 11 procent in vergelijking met een gelijkaardige stad als Osaka waar de maatregel niet was genomen.”

Hart- en vaatziektes als doodsoorzaak nummer één
Prof. dr. Marc Claeys, voorzitter van de BSC, wijst erop dat er jaarlijks 2 miljoen mensen in de Europese Unie overlijden aan de gevolgen van hart- en vaatziektes. Dat maakt die ziektes doodsoorzaak nummer één in de EU.

Het sterftecijfer voor hart- en vaatziekten is zelfs dubbel zo hoog als dat van kanker. Door de vergrijzing van onze bevolking zal het aantal hart- en vaatziektes nog drastisch toenemen in de komende jaren.