Sensoa wil voorlichting op jongere leeftijd

Het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, Sensoa, pleit ervoor om kinderen al op jonge leeftijd seksuele of relationele vorming te geven. Bijvoorbeeld vanaf het eerste leerjaar. Dat zegt Sensoa aan VTM NIEUWS.

Naar aanleiding van ‘De Week van de Lentekriebels’ roept Sensoa Vlaamse leerkrachten op om ook op hun school relationele en seksuele vorming te geven. Dat gebeurt nu vaak pas in het vijfde of zesde leerjaar, maar volgens Sensoa is dat te laat.

Sensoa wil daarom vorming op alle leeftijden. “Wij pleiten voor relationele en seksuele vorming over het hele schooltraject, niet alleen in het secundair onderwijs of één keer per jaar”, zegt Boris Cruyssaert van Sensoa.

Vorming op maat
“Het ideale scenario zou zijn dat er stap voor stap wordt lesgegeven over relaties en seksualiteit. Dat moet op maat gebeuren.” In het eerste leerjaar zou het dan volgens Sensoa bijvoorbeeld over vriendschap en liefde of over verschillen tussen jongens en meisjes kunnen gaan, niet om ‘hoe moet ik veilig vrijen?’.

“Daarnaast is het ook belangrijk om in te spelen op vragen van kinderen, zoals ‘waarom is de juf zwanger?’. Ook dat moet op maat gebeuren”, zegt Cruyssaert nog.  

Ook jongeren zelf vinden dat er meer aandacht moet gegeven worden aan het relationele aspect. Dat wordt volgens hen nog te weinig besproken tijdens de lessen seksuele voorlichting en kan perfect op jongere leeftijd.

Nieuwe eindtermen
In de huidige eindtermen wordt er al aandacht besteed aan seksuele en relationele vorming, maar binnenkort komen er ook nieuwe eindtermen, laat minsister van Onderwijs Crevits weten.

“In de zestien sleutelcompetenties die onlangs werden goedgekeurd, en de basis vormen voor de nieuwe eindtermen, is duidelijk aandacht voor de lichamelijk, geestelijke en emotionele gezondheid, maar ook voor sociaal-relationele competenties. Deze nieuwe eindtermen worden nu verder ontwikkeld in commissies waarin naast de onderwijsverstrekkers en andere experten ook leraars vertegenwoordigd zijn”, aldus Crevits.