Schelpen Vlaamse kust voor eerst in kaart

In de tien kustgemeenten hebben honderden mensen deelgenomen aan de eerste editie van de Grote Schelpenteldag. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil met de actie een breder publiek betrekken bij het onderzoek naar de natuur. De resultaten van het onderzoek worden ten laatste dinsdag bekendgemaakt.

Vooraf hadden 1.200 kandidaten zich geregistreerd, maar het gure weer zorgde voor een iets kleinere opkomst. "We zijn zeker tevreden met de opkomst. Er heerste overal een leuke sfeer", aldus Jan Seys van het VLIZ. Deelnemers van alle leeftijden probeerden met de hulp van een zoekkaart en de inbreng van experts te achterhalen welke schelpen ze precies geraapt hadden. "Die rol van de experten is één van de verschillen met bijvoorbeeld het Vlindertelweekend. Voor de mensen en voor de experten was die wisselwerking een positief element."

Opvallend genoeg werd nog nooit op dergelijke schaal onderzoek gedaan naar de schelpen op de stranden van de Belgische kustgemeenten.

De organisatie kan dus ook absoluut niet inschatten welke schelpen het vaakst gevonden zijn. "Niemand kan een top drie voorspellen. Deze Schelpenteldag is dus ook vanuit wetenschappelijk oogpunt heel waardevol." Mogelijk zijn er zelfs verschillen tussen de schelpen aan de westkust en aan de oostkust. "Het totaalbeeld moeten we nog bekijken, maar op het eerste gezicht zullen er inderdaad grote verschillen zijn."