Dossier Kasteelmoord

Saelens nooit verhoord over incest

Op het proces over de Kasteelmoord heeft rechercheur Eric Verhenne getuigd dat Stijn Saelens eigenlijk om praktische redenen nooit werd verhoord over incest. In die periode verbleef Saelens immers langere tijd in het buitenland.

Op 14 oktober 2011 werd een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend door André en Elisabeth Gyselbrecht. "De opdracht is op vrijdag 4 november bij de federale gerechtelijke politie toegekomen. De maandag heb ik aan mijn collega Verhenne het dossier doorgegeven. Ik ben teamchef mensenhandel, enkele mensen hebben zich gespecialiseerd in zedenfeiten, zoals Eric", aldus Sven Bertels.

Eric Verhenne liet Elisabeth Gyselbrecht enkele dagen later al een zogenoemde klachtbevestiging doen. "De klacht luidde verkrachting en aanranding van de eerbaarheid en was neergelegd door meester Vermassen bij mevrouw Vandeputte."

Spijt en berouw
Volgens de rechercheur vertelde Elisabeth Gyselbrecht over feiten uit mei 2010 en mei 2011. Over het ernstigste geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag nam het toen vijfjarige meisje haar oma in vertrouwen. "Volgens Elisabeth ging hij daarna naar een therapeut en had hij echt spijt en berouw. In 2011 vertelde het meisje aan haar moeder dat ze het niet leuk vond dat papa haar tong in haar mond stak."

Stijn Saelens gaf de feiten opnieuw toe, maar omschreef ze als een eenmalig spel. Hij beloofde om terug in therapie te gaan. In diezelfde periode kreeg Elisabeth Gyselbrecht als enige het ouderlijk gezag over de kinderen. "Juridisch waren ze dus veilig, want ze zouden niet met hun vader kunnen meegaan naar het buitenland", stelde Verhenne vast.

"Niet om Stijn te straffen"
"Elisabeth verklaarde dat alles wat ze deed was om de kinderen te beschermen, niet om Stijn gestraft te zien." Ze liet haar kinderen ook op sporen van seksueel misbruik onderzoeken door een kinderarts, maar die kon niets vaststellen. De onderzoeksrechter vroeg om Stijn Saelens te laten seinen, maar dat heeft de politie opvallend genoeg nooit gedaan.

"Elisabeth zei dat hij bijna naar India vertrok, maar dat ze ging verwittigen als hij terug in het land was. Eric was op dat moment ziek. Als men vrijwillig naar het bureel komt om verhoord te worden, is het voor ons geen dringende noodzaak om hem te gaan seinen", aldus Sven Bertels. "Een dergelijke seining gebeurt niet als het gewoon een kwestie van praktische redenen betreft", vulde zijn collega Verhenne aan.

Nieuwe start
Op 1 december 2011 zocht de politie opnieuw contact met Elisabeth Gyselbrecht, waarna ze opnieuw werd verhoord. "Het belangrijkste dat ze zei was dat ze hadden besloten tot een nieuwe start en dat ze elkaar een nieuwe kans wilden geven. Stijn zou op 24 december terugkeren en wilde zich laten verhoren." Elisabeth Gyselbrecht benadrukte toen wel dat ze de feiten niet zag als pedofilie. "Voor haar was het een vorm van normvervaging, waar haar echtgenoot wel aan moest werken. Ze zei ook dat de klacht voor haar best geen verder vervolg kende, maar dat het voor haar vader anders lag."