Rijke zakenfamilies omzeilen effectentaks

De meest vermogende Belgische families schuiven met hun aandelen in beursgenoteerde bedrijven om aan de effectentaks te ontsnappen, schrijft De Tijd. Met die ontwijking zijn wellicht miljarden euro's aan aandelen gemoeid, is in bankierskringen te horen. De zakenfamilies halen hun aandelen van hun effectenrekening en zetten ze om in aandelen op naam, die vrijgesteld zijn van de nieuwe taks.

"De taks heeft sommige families ertoe aangezet hun effecten anders te organiseren. Sommige klanten hebben een deel van hun aandelen nominatief gemaakt. En als het om een grote familiale participatie gaat, zijn daar niet onaanzienlijke bedragen mee gemoeid", zegt Philippe Masset, de CEO van Bank Degroof Petercam.

Honderden miljoenen euro's
Uit de jaarcijfers, die gisteren gepubliceerd werden, is af te leiden dat het bij alleen al bij Bank Degroof om honderden miljoenen euro's moet gaan.

Ook bij andere banken en vermogensbegeleiders is te horen dat vooral de allerrijkste families de fiscale vluchtroute van aandelen op naam kiezen. Voor kleinere beleggers wegen de nadelen, zoals extra administratie en geen praktische steun meer van de bank, zwaarder door dan de voordelen.