Rijden we straks op brandstof van gras?

Bio-ingenieurs van de universiteit van Gent hebben een proces ontwikkeld dat van gras een biobrandstof kan maken. Wordt de grasmobiel van Jommeke werkelijkheid?

Een groot deel van de energie die we gebruiken als energievoorziening is afkomstig uit fossiele bronnen. Bij de verbranding van die fossiele brandstoffen komt CO2 vrij, wat een aanzienlijke schade aanricht aan het milieu. Onderzoekers van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen gaan daarom op zoek naar nieuwe, duurzame brandstoffen zoals gras.

“Gras is er in overvloed, dus zou het ideaal zijn als biologische brandstof”, aldus doctoraatsstudent Way Cern Khor, die zijn doctoraatsonderzoek deed over gras als biobrandstof. “In mijn onderzoek heb ik methodes getest die gras kunnen afbreken en behandelen tot het gebruikt kan worden als brandstof.”

Werking
Eerst krijgt het gras een voorbehandeling zodat het makkelijker biologisch afbreekbaar wordt. Dan worden bacteriën toegevoegd die de suikers in het gras omzetten naar melkzuur en daarvan afgeleide stoffen. Dit melkzuur kan dienen als chemische stof die andere verbindingen kan produceren zoals bio-afbreekbaar plastic of brandstof.

In dit onderzoek wordt melkzuur omgezet in capronzuur. Dat wordt via elektrolyse omgezet in decaan, wat gebruikt kan worden in brandstof voor wagens en vliegtuigen. Vooral voor de luchtvaart is dit van belang: elektrische wagens bestaan al, maar elektrische vliegtuigen niet. Dat zal volgens de onderzoekers nog zeker enkele decennia duren.

Nog niet op punt
De grasmobiel is er nog niet helemaal. Er is nog werk aan de winkel voordat dit idee realiteit wordt. Op dit moment is de hoeveelheid biobrandstof die uit gras gemaakt kan worden nog beperkt tot enkele druppels. Niet voldoende om een auto te laten rondrijden.

“Als we dit verder kunnen blijven optimaliseren en samenwerkingen aangaan met bedrijven, kunnen we het prijskaartje doen dalen en vlieg je binnen een paar jaar misschien wel echt op gras”, besluit de onderzoeker van de universiteit van Gent.