Recordaantal Belgen heeft twee jobs

Steeds meer Belgen hebben een tweede baan. In 2016 waren het er 202.076. Dat is een nieuw record en op jaarbasis een toename met 16.974 mensen, zo blijkt uit de meest recente cijfers van de FOD Economie.

De jaarlijkse statistiek geeft bijna steevast een stijging aan: van 165.216 in 2005 naar 194.134 in 2014. Enkel in 2015 werd een daling vastgesteld (185.102) maar in 2016 werd voor het eerst de kaap van de 200.000 overschreden.

Meer in Vlaanderen
Dit betekent dat 4,4 procent van de Belgen in 2016 een tweede baan had, tegen 4,1 procent in 2015. Vlaanderen telde in 2016 126.532 mensen (4,5 procent) met een tweede baan, tegen 60.254 in Wallonië (eveneens 4,5 procent) en 15.290 in het Brussels hoofdstedelijk gewest (3,4 procent met een tweede baan).

Vooral mannen
Meer mannen (109.145) dan vrouwen (92.932) combineerden in 2016 twee banen. Het zijn in hoofdzaak hoog opgeleiden. In 64,6 procent betreft het een activiteit als zelfstandige. De meesten zijn aan de slag in de gezondheidszorg, het onderwijs en administratieve diensten.