Provinciaal rampenplan West-Vlaanderen na chemisch lek

In West-Vlaanderen is het provinciaal rampenplan afgekondigd na een chemisch lek in het dorpje Zevekote. Het dorp werd volledig ontruimd en ook het nabijgelegen dorp Sint-Pieters-Kapelle werd ontruimd. De inwoners van beide dorpen zullen de nacht bij familie of kennissen moeten doorbrengen, ook in de sporthal van Gistel zijn voorzieningen om te overnachten.

Momenteel wordt het salpeterzuur uit de tank weggepompt. Dat zal nog een tijdje duren maar de situatie aan de bron is onder controle. Binnen de perimeter waar concentraties van de salpeterzuur zijn gemeten, zijn alle mensen geëvacueerd. Ze kunnen pas naar huis als de metingen per woning uitgevoerd worden en het resultaat veilig wordt bevonden. Aan de inwoners van Zande wordt gevraagd preventief ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

Deze avond ontstond tussen 19 en 20 uur een zwaar salpeterzuurlek. De gele gifwolk kwam vrij door een scheur in een tank van een mestverwerkingsbedrijf. De tank van 25.000 liter was ongeveer voor zestig procent gevuld.

Eén gewonde
De gifwolk heeft zich verspreidt in de richting van Zevekote (Gistel) en Sint-Pieters-Kapelle (Middelkerke). Beide dorpen werden geëvacueerd. Het gaat over een duizendtal personen. Er is sprake van één gewonde politieagent die bevangen is geraakt. Deze persoon werd verzorgd door de medische diensten en is momenteel al naar huis.

De evacuatie in Zevekote gebeurde eerst door de politie, maar door de gevaarlijke aard van de stof heeft de brandweer die taak overgenomen. Zij droegen beschermende pakken met perslucht.

Nadat bleek dat ook Sint-Pieters-Kapelle, een deelgemeente van Middelkerke, moest worden ontruimd, werd beslist om van het gemeentelijk rampenplan over te schakelen naar het provinciaal rampenplan. Dat had te maken met de onvoorspelbaarheid van de wind, die de gifwolk richting Sint-Pieters-Kapelle kon sturen. Uit voorzorg werden beide dropen dus ontruimd.

Krachtig zuur
Salpeterzuur is een gevaarlijk zuur. “De inhalatie van dampen salpeterzuur kan leiden tot beschadiging van de longen”, legt toxicoloog Jan Tytgat uit aan VTM NIEUWS. “Maar ook de slokdarm, de maag en de ogen kunnen worden aangetast. Die blindheid kan permanent zijn. Je kan ook sterven als je te veel salpeterzuur inhaleert.”