Proces aanslagen 22 maart op voormalige NAVO-site

Het proces rond de aanslagen van 22 maart in ons land zal volgend jaar plaatsvinden op de voormalige NAVO-site. Minister van Justitie Koen geens heeft die locatie voorgesteld aan de ministerraad en die gaat akkoord.

Op die site zal een tijdelijk gerechtsgebouw komen. Het proces kan, wegens praktische en operationele redenen, niet doorgaan in het Brusselse justitiepaleis. Er werden een aantal alternatieve pistes onderzocht, waarbij rekening gehouden werd met beschikbaarheid, flexibiliteit van de in te richten ruimtes, beveiligingsmogelijkheden, bereikbaarheid, etc. 

Het onderzoek naar deze aanslagen, dat drie jaar en drie maanden duurde, is vorige maand afgerond. De onderzoeksrechters hebben hun dossier overgemaakt aan de federale procureur.

De start van het proces wordt voorzien in de loop van 2020. In het najaar zal de startdatum worden gecommuniceerd.

Koen Geens: “We doen er alles aan om de daders van deze vreselijke aanslagen te berechten. Dat moet in de beste omstandigheden gebeuren die mogelijk zijn. Gezien dit niet mogelijk is in de huidige gebouwen werd er in samenspraak met alle partners een andere locatie gezocht. De slachtoffers verdienen een proces dat zo ordentelijk mogelijk kan verlopen.”