Politie zoekt extra krachten en betaalt nu zelfs stagiairs

Omdat de politie er maar niet in slaagt om hoge profielen - zoals IT’ers en burgerlijk ingenieurs - aan te trekken, wil ze voortaan jonge talenten lokken met een betaalde stage van één jaar. “Een win-winsituatie”, klinkt het bij vicepremier Jambon.

“Vandaag haakt de helft van de kandidaten af, omdat ze gemiddeld zeven maanden moeten wachten voor ze nog maar met hun politieopleiding kunnen starten”, zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). “Dankzij een betaalde stage kunnen talenten voortaan al bij ons achter de schermen kijken én ook werken, in afwachting van hun opleiding. Daarmee binden we hen toch al een beetje aan ons, natuurlijk in de hoop dat ze nadien bij ons blijven.” De politie mikt onder meer op IT’ers, burgerlijk ingenieurs en sociologen, die nu vaak voor een job in de privé kiezen.

"Langetermijninvestering"
Het kabinet-Jambon benadrukt dat deze uitgestoken hand naar jongeren tot 25 jaar losstaat van de grote tekorten die moeten worden opgevuld bij de federale politie. “Op korte termijn blijven we volop aanwerven. De betaalde stages zien we als langetermijninvestering. De komende jaren zullen we erg veel IT-specialisten en andere bollebozen nodig hebben, profielen die we nu te weinig bereiken.”

Hoewel het de bedoeling is dat alle afdelingen van de politie binnenkort betaalde stages kunnen aanbieden, betekent dit niet dat stagiairs op straat gestuurd zullen worden met een wapen of dat ze arrestaties mogen verrichten. “Die bevoegdheden krijgen ze pas na de opleiding.”