Politie wil weten hoe veilig je je voelt

De federale politie lanceert een nationale veiligheidsbevraging bij bijna 500.000 mensen van 15 jaar en ouder. Vanaf morgen krijgen zij een brief in de bus waarin gevraagd wordt om hun buurt een score te geven op vlak van veiligheid. Ze kunnen daarin vertellen hoe veilig of onveilig ze zich voelen en hoe ze de werking van de politie ervaren. De bevraging gebeurt in samenwerking met de lokale politiezones, de FOD Binnenlandse Zaken en lokale overheden.

Volgens de politie is het geleden van 2008 dat een dergelijke bevraging op zo een grote schaal plaats vond. "De bedoeling van de enquête is om de ervaring van de bevolking te kennen in verband met veiligheid en politie, zodat het veiligheidsbeleid zo goed mogelijk kan beantwoorden aan datgene wat er leeft." De federale politie hoopt op een zo groot mogelijke deelname. "Hoe meer personen er deelnemen, hoe betrouwbaarder de informatie is om mee aan de slag te gaan. De resultaten van deze Veiligheidsmonitor worden begin 2019 verwacht."

Anoniem
Het versturen van de vragenlijsten gebeurt gespreid en dit tot midden april. De federale politie stelde de vragenlijst op samen met een aantal verschillende partners. Daar voegden 164 politiezones op hun beurt nog een extra luik aan toe, dat specifiek over de lokale omgeving gaat.

De vragenlijst kan zowel op papier als online worden ingevuld en zal volgens de politie ongeveer vijftien minuten in beslag nemen. De vragenlijst is ook volledig anoniem. Wie een brief ontvangt, werd op volledig toevallige wijze geselecteerd, klinkt het bij de politie. "Enkel door te weten wat er leeft bij de mensen, kunnen we gericht werken op de zaken die voor u van belang zijn."