Politie Mechelen slaat elke id-controle op

Als agenten van de lokale politie in Mechelen iemand controleren, zeggen ze nu ook waarom ze dat doen. Het is de eerste politiezone die dat systematisch doet. Elke controle wordt ook geregistreerd. De politie wil zo te weten komen of iedereen gelijk behandeld wordt - ook allochtonen.

Sinds mei wordt in de politiezone Mechelen-Willebroek elke identiteitscontrole van een burger door de politie centraal geregistreerd. Burgemeester Bart Somers (Open Vld) wil dat zijn stad en de zone een voortrekkersrol spelen in de strijd tegen etnische profilering. 

“De agent moet elke controle aan de meldkamer melden, zeggen wie hij is, wie wordt gecontroleerd en de reden waarom. Bovendien vragen we de agent de reden ook mee te delen aan de gecontroleerde zelf. Dat geeft meteen een heel andere context", aldus Somers.

Voortrekkersrol
Volgens de liberale burgemeester is zijn korps het allereerste in het land dat een dergelijke registratie doet. Zo wil men een voortrekkersrol spelen.

"Dat etnisch profileren bestaat - volgens mij zelfs op grote schaal - is een grote schande. De weinige keren dat ik zelf werd gecontroleerd, werd ik er ook wrevelig van. Als dat heel regelmatig voorkomt, dan zorgt dat voor frustraties, kwaadheid, angst, agressie en soms zelfs haat tegenover de samenleving. Daar gaan we als samenleving in de fout. Wij willen hiermee een absolute voortrekkersrol spelen, de beste van de klas zijn en de grootste onderscheiding halen qua non-discriminatiebeleid", stelt Somers.

Onderzoek
De cijfers zullen door onderzoeker Sofie De Kimpe (VUB) in het kader van Europees onderzoek worden doorgelicht. De cijfers zullen ook geregeld worden bekendgemaakt.