Pascal smet: "Gaan uber niet legaliseren"

Met het nieuwe taxiplan wil Brussels minister voor Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) het imago van de sector versterken, de chauffeurs een sterker statuut geven en de klant meer zekerheid en kwaliteit. "We gaan Uber niet legaliseren", zei de minister tijdens het vragenuurtje in het parlement op vragen van parlementsleden van meerderheid en oppositie.

De publiekstribune was voor de gelegenheid volgelopen met misnoegde taxichauffeurs. Die hadden de Lombardstraat geblokkeerd met tientallen taxi's.

Het taxiplan versterkt het juridisch statuut van de taxichauffeur door de invoering van een gepersonaliseerde licentie, benadrukte Pascal Smet. De chauffeur kan beslissen of hij als werknemer of zelfstandige, of in een coöperatie aan de slag wil gaan. Dit betekent meteen ook dat de taxilicenties niet meer op de zwarte markt kunnen verhandeld worden.

Transparantie
Aangezien de klant het recht heeft op transparantie en garanties inzake prijs en kwaliteit, voorziet het plan ook een regulering van de bestelplatformen en de oprichting van een publiek bestelplatform. Die platformen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. De bedrijven moeten hun zetel in België hebben, belastingen in België betalen, transparante prijzen hanteren en enkel werken met chauffeurs die over een licentie beschikken.

App
De huidige digitale meters verdwijnen en worden vervangen door een app. Taxi's die klanten op straat of op een standplaats oppikken moeten een vast tarief hanteren. Bij een bestelling via de app geldt een minimum- en maximumtarief.

Pascal Smet benadrukte dat voor het opstellen van het plan alle actoren van de sector werden geconsulteerd. De adviesraad voor taxisector is ook al ingelicht en begin mei is een nieuwe vergadering met de raad voorzien. Op basis hiervan kan het plan nog verfijnd worden, aldus Smet, die benadrukte dat er aan de gepersonaliseerde licentie niet geraakt kan worden.