Parket van arbeidsauditeur start onderzoek naar Fabre

Het parket van de arbeidsauditeur van Antwerpen start een onderzoek naar mogelijk geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk naar aanleiding van de open brief gericht naar kunstenaar Jan Fabre. 

Twintig voormalige medewerkers en stagiairs van beeldend kunstenaar Jan Fabre klagen grensoverschrijdend gedrag aan van de kunstenaar. In een open brief die vannacht verscheen op de website van kunstenmagazine rekto:verso is sprake van publieke vernederingen en seksuele intimidatie.

Zo zou Fabre volgens de brief er een "semi-geheime fotopraktijk" op nahouden. Daarbij zou hij dansers thuis uitnodigen om beeldende kunst te maken, en onder het mom daarvan vervolgens seksuele toenadering zoeken. Sommige dansers kregen na de sessies grote sommen geld aangeboden. Wie de avances afwees, zag zijn rol ingeperkt of werd gestalkt, vernederd en gemanipuleerd. Fabre wordt er ook van beschuldigd dat hij vrouwen tijdens repetities publiek vernederde met "pijnlijke en vaak openlijk seksistische kritiek".

Fabre ontkent
Fabre en Fabres gezelschap Troubleyn ontkennen op de website van rekto:verso de beschuldigingen. "Wij dwingen niemand om bepaalde zaken te doen die voor hem of haar als grensoverschrijdend worden ervaren", klinkt het. Ze betreuren ook dat Fabres proces gemaakt wordt in de media zonder dat hij zich daar afdoend tegen kan verdedigen. Fabre en Troubleyn betwisten dat ze ongepast gedrag toedekken. 

Aangeslagen
In een persbericht dat Troubleyn na de middag uitstuurde, reageert Jan Fabre "aangeslagen": “Ik weet van mezelf dat ik direct kan overkomen als regisseur. Het is nooit mijn bedoeling geweest om mensen psychologisch of seksueel te intimideren of te kwetsen. Dames die beweren dat ik een grens overschreden heb, roep ik op om beroep te doen op de beschikbare procedures. Ik zal mijn volledige medewerking verlenen. Ik betreur dat deze mediastorm een heel gezelschap meesleurt en een eerlijk proces in de weg staat.”

Meer daarover: