Ophef om gore chatgroep politie Antwerpen

De Antwerpse politie heeft een intern onderzoek gestart naar een Whatsapp-groep van een 25-tal leden van de Antwerpse politiedienst, die instaat voor de bewaking en het transport van gevangenen (GEOV). In de chatgroep bulkt het van racistische en seksistische praat. Dat schrijven de kranten van Mediahuis.

De groep werd gebruikt in 2015 en 2016. De gesprekken gingen over prak­tische zaken, zoals het wisselen van shifts, maar de leden schepten ook op over ge­weld, deelden racistische en seksistische overtuigingen, en toonden foto's van gede­tineerden die enthousiast werden becom­mentarieerd. Ook werden in de groep collega's beschimpt.

Dolfke in mij
Volgens Het Nieuwsblad en De Standaard gaat het om een extreem racistische uitspraken. "Bij mijn klemmeke kraakte zijn schouder een beetje", "die wilden verstaan maar 1 taal, en dat is die van met hun kloten terug naar de woestijn gechargeerd worden", "het Dolfke (Adolf Hitler nvdr.) in mij wordt weer flink nijdig": het zijn maar enkele voorbeelden van boodschappen die de agenten met elkaar uitwisselden.

De chatgroep werd in in april vorig jaar stopgezet, nadat het bestaan ervan was uit­gelekt. De groep werd besproken op een dienstvergadering, in aanwezigheid van twee commissa­rissen die aan het hoofd staan van het GEOV­-team. Pas maanden later begon de dienst intern toezicht een onderzoek na klachten van enkele collega's.

Korpschef Serge Muyters bevestigt dat het onderzoek loopt. "Er is beslist om een van de be­trokkenen een ordemaatregel op te leggen." Volgens de informatie van de kranten zijn alle betrokkenen vandaag nog werkzaam op de dienst.

De sfeer binnen de GEOV zou al lang ondermaats zijn. Bovendien zouden verschillende gedetineerden al een klacht hebben ingediend tegen het team voor geweld.

“Overgrote meerderheid van politie verdient respect”
In de Whatsapp-groep waren ook politieagenten actief. Maar dat zegt niets over de politie in het algemeen, zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). “Dit zijn feiten die onderzoekt moeten worden. En als mensen hun boekje te buiten gaan en dingen doen die laakbaar zijn, moeten ze gestraft worden."

Maar extrapoleer dit niet naar heel het korps in Antwerpen of naar heel de politie. De overgrote meerderheid van de politiemensen zijn dagelijks bezig met gevaar en met onze veiligheid en ze verdienen daarvoor respect. Het is niet omdat hier of daar zaken zijn die absoluut niet door de beugel kunnen, dat de politie plots over een kam moet geschoten worden. Daar neem ik echt afstand van.”