Onze lonen stijgen met 1,1 procent

De lonen mogen 1,1 procent stijgen bovenop de index de komende twee jaar, de laagste uitkeringen gaan omhoog en er is ;een akkoord over de brugpensioenregelingen. Dat zijn de belangrijkste punten van het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat bonden en werkgevers gisteravond laat zijn overeengekomen. "Een evenwichtig akkoord", verwoordt VBO-voorzitster Michèle Sioen het.

Belangrijkste punt van discussie was de loonmarge voor dit en volgend jaar. Uiteindelijk is overeengekomen dat de lonen 1,1 procent mogen stijgen bovenop de index. Belangrijk voor de werkgevers is dat het om een maximale stijging van de lonen gaat, zegt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). "Dit geeft rust voor de bedrijven. Geen discussies meer over overschrijdingen". Dat geluid klinkt ook bij ondernemersorganisatie Unizo. "De maximale marge is een goede zaak. Het brengt vertrouwen, stabiliteit en sociale vrede. Er komen geen ontsporingen meer en de stijging met 1,1 procent is ook goed voor de consumptie en de economie", aldus Unizo-topman Karel Van Eetvelt.

Compromis
ACV-voorzitter Marc Leemans noemt de overeengekomen loonmarge een compromis. "Blij ben ik niet met 1,1 procent. Wel tevreden. Het is een compromis dat kan worden voorgelegd". Idem bij Rudy De Leeuw, voorzitter van het ABVV: "1,1 procent is het maximale dat we er konden uithalen. Belangrijk is dat de index wordt gevrijwaard". Mario Coppens, voorzitter van de liberale vakbond, toonde zich tevreden over de marge. "Perfect te verdedigen", aldus de liberale vakbondsvoorman, die het akkoord een belangrijke stap naar sociale vrede noemt.

Uitkeringen
Behalve de lonen is er ook een akkoord over de besteding van de zogenaamde welvaartsenveloppe. Alle laagste uitkeringen gaan omhoog, zowel voor zieken, invaliden, gepensioneerden als werklozen. De hoogste stijgingen zijn bestemd voor de uitkeringen die het verst onder de armoedegrens liggen. Opvallend daarbij is de verhoging van de uitkeringen voor thematische verloven bestemd voor alleenstaande ouders met kinderen ten laste. Die uitkeringen stijgen met meer dan dertig procent. Het gaat om een groep waarvan het armoederisico erg hoog is, verduidelijkt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO, de ingreep.

Ook over de brugpensioenregelingen is een akkoord. Alle regelingen gaan met een jaartje omhoog in 2018. Uitzondering is brugpensioen voor bedrijven in moeilijkheden. In 2016 was brugpensioen voor die bedrijven nog mogelijk op 55 jaar. Dat stijgt naar 56 jaar in 2017, maar dat is minder streng dan de eerder geplande verhoging naar 57 jaar.

Discussie
De sociale partners kwamen ook overeen samen te zitten rond maatschappelijke uitdagingen zoals burn-out of digitalisering. Ook is afgesproken om een discussie op te starten over de herinvoering van de proefperiode, aldus Unizo-topman Karel Van Eetvelt.

Volgens VBO-topman Timmermans gaat het om een "akkoord met visie" dat de bedrijven rechtszekerheid biedt over lonen en brugpensioenen. "Dit brengt rust en voorspelbaarheid".

De sociale partners zijn vandaag naar de regering gegaan met het ontwerpakkoord en gaan de komende dagen en weken ook hun achterban consulteren. De regering is alvast opgelucht. “Alle partijen zijn tevreden dat er eindelijk een akkoord is”, zegt VTM NIEUWS-journalist Karel Lattrez. “Toch wil N-VA zeker berekenen wat de regeling rond het brugpensioen gaat kosten.”

Bekijk ook: