Ontransparante heffingen verhogen energiefactuur met 329 euro

De Vlaamse energieregulator VREG berekende dat de zogenaamde openbaredienstverplichtingen, zoals onder meer groenestroomcertificaten, een gemiddeld gezin jaarlijks 329 euro kosten. Dat blijkt uit een studie van de Vlaamse energieregulator Vreg, die voor het eerst de kosten op een rijtje zette. De bedoeling is om meer transparantie te schenken: de evolutie van die kosten zal elke maand worden geactualiseerd.

Energiefacturen in ons land worden niet alleen gebaseerd op de werkelijke energieprijs, maar omvatten ook allerlei heffingen en ingrepen. Zo zijn er de zogenaamde openbaredienstverplichtingen (ODV’s), een pakket aan technische verplichtingen, sociale maatregelen en ecologische ingrepen, zoals groenestroomcertificaten, die vooral door Vlaanderen worden opgelegd. 

Voor het eerst heeft de Vlaamse energieregulator VREG becijferd hoeveel die ODV-kosten nu daadwerkelijk bedragen. In totaal zou het neerkomen op een som van bijna 1,7 miljard euro. Op een gemiddelde elektriciteitsfactuur van 947,16 euro voor een gezin, zijn er ruim 250 euro openbaredienstverplichtingen. Vooral de elektriciteitsfactuur gaat gebukt onder hoge ODV-kosten, 251,68 euro in totaal. Daar komen dan nog extra kosten voor de aardgasfactuur (26,74 euro) en federale heffingen bovenop.

Ook voor een klein bedrijf gaat het over een serieuze meerkost. In totaal gaat het daar om 4.207,4 euro. Opnieuw neemt de elektriciteitsfactuur het leeuwendeel voor haar rekening, met een totaalbedrag van liefst 2.424,85 euro.

Gebrek aan transparantie
Naast de serieuze kost klaagt de VREG ook het gebrek aan transparantie aan, want deze ODV-kosten zijn niet rechtstreeks uit de energiefactuur af te leiden. Uit eerdere studies bleek reeds dat de energiefactuur in het buitenland over het algemeen fors lager ligt en de ODV-kosten spelen daarin een belangrijke rol.

Voorts stelt de VREG zich ook vragen bij het grote prijsverschil tussen de elektriciteits- en aardgasfactuur. “Gelet op de energietransitie, die onder andere tot veel meer warmtepompen en elektrische voertuigen zal leiden, en de verdere groei van decentrale hernieuwbare productie, is elektriciteit een energiedrager van de toekomst. Om te evolueren naar een koolstofarm energiesysteem geeft dit dus een verkeerd signaal.”

De VREG hoopt dat dit rapport een aanzet kan zijn om de financieringswijze van de energiefactuur te herbekijken. “We moeten werk maken van een betaalbare energietransitie”, klinkt het.