"Ongeziene staking" dreigt land lam te leggen

In heel het land wordt vandaag gestaakt, uit protest tegen de volgens de vakbonden te beperkte loonmarge. De staking zal "ongeziene" proporties aannemen, zo waarschuwden de bonden vorige week. En ze lijken gelijk te zullen krijgen. Het hele land dreigt lam te liggen.

Aanleiding voor de nationale staking is het mislukken van het loonoverleg voor dit en volgend jaar. De vakbonden vinden de 0,8 procent waar de lonen in de periode 2019-2020 mee mogen stijgen bovenop de index onvoldoende. De werkgevers wijzen naar de loonwet, die zegt dat die maximale marge niet mag worden overschreden.

Al meer dan 4 jaar geleden
Het is van december 2014 geleden dat ons land land nog een nationale staking kende. Die was toen gericht tegen het regeerprogramma van de nieuwe regering-Michel. De staking van vandaag is vooral gericht tegen de werkgevers uit de privésector. Maar heel wat overheidsvakbonden sluiten zich erbij aan. Tijdens het loonoverleg wordt immers ook onderhandeld over eindeloopbaanmaatregelen en sociale uitkeringen. En dat belangt iedereen aan, argumenteren de ambtenarenbonden.

Oproep massaal opgevolgd
De oproep van de vakbonden zal massaal worden opgevolgd. En neemt effectief ongeziene proporties aan. Vliegtuigen zullen niet opstijgen of landen, havens zullen deels lam liggen, winkels dreigen dicht te blijven, bedrijven moeten rekening houden met stakende werknemers en gebruikers van het openbaar vervoer met een fors verminderd aanbod. De burger zal de staking traditioneel vooral voelen bij het openbaar vervoer. Zowel bij de NMBS als bij de openbaarvervoersmaatschappijen De Lijn, MIVB en de TEC zal worden gestaakt. Bij het spoor, waar de staking gisteren om 22.00 uur al werd op gang getrokken, geldt een minimale dienstverlening. De NMBS verwacht dat gemiddeld bijna de helft van de treinen zal rijden, voornamelijk IC-treinen.

Grote gevolgen voor luchtverkeer
Misschien wel de grootste impact is er bij skeyes, het vroegere Belgocontrol. Er zal vanaf dinsdag om 22.00 uur gedurende 24 uur geen luchtverkeer mogelijk zijn in het Belgische luchtruim. De gevolgen zijn groot. Brussels Airport vraagt de passagiers woensdag niet naar de luchthaven te komen. De luchthaven van Charleroi gaat helemaal dicht woensdag.

Ook in de havens
In de havens zal eveneens worden gestaakt. De dokwerkers in de drie Belgische havens zullen volgens de vakbonden massaal het werk neerleggen. "Er zal zo goed als geen activiteit zijn op de kades", verzekeren ze. De Antwerpse haven verwacht een zware impact. Een aantal terminals zal preventief gesloten blijven. Ook in de bedrijven zal de stakingsoproep massaal worden gevolgd, voorspellen de vakbonden.

En andere sectoren
Alleen al in de metaal- en textielbedrijven is sprake van honderden bedrijven waar er hinder zal zijn door de staking. Ook bijvoorbeeld in de voedingsnijverheid, en in de grote chemie- en farmabedrijven zal worden gestaakt. Klanten riskeren bij supermarkten voor gesloten deuren te staan. Ook bij heel wat overheidsdiensten en in het onderwijs is hinder te verwachten. Verschillende onderwijsnetten gaven al aan dat een aantal scholen gesloten zal blijven.