Onduidelijkheid over nieuw plafond pensioensparen

Er is grote onduidelijkheid bij mensen die aan pensioensparen doen, over de nieuwe regeling die dit jaar ingaat. In het Zomerakkoord heeft de regering beslist om het jaarlijks maximumplafond voor pensioensparen op te trekken. Maar die maatregel is nog niet omgezet in een wet. Daarom weten banken en verzekeraars nog niet wat ze moeten doen. Ze adviseren hun klanten om voorlopig geduld te oefenen.  Volgens Financiënminister Johan Van Overtveldt (N-VA) wordt de wet in februari gestemd.

In het Zomerakkoord werd afgesproken om het maximum plafond van het pensioensparen te verhogen naar 1.200 euro per jaar. Vanaf dit jaar krijg je dus normaal gezien de keuze om 940 euro of 1.200 euro per jaar te sparen. Je krijgt in ruil een belastingvermindering van respectievelijk 30 en 25 procent. Bij de eerste categorie komt dat neer op 288 euro belastingvoordeel, bij de tweede maar een beetje meer namelijk 307 euro.  

Het probleem is nu dat die maatregel nog niet is omgezet in een wet. En dat brengt ook banken en verzekeraars in de problemen. Zij krijgen heel wat vragen van klanten, maar kunnen daar op dit moment zelf nog niet op antwoorden. Veel banken sturen daarom mails en berichten om hun klanten te verwittigen en vragen hen nog wat geduld uit te oefenen. Ook zeggen heel wat banken dat ze mogelijk beter de 940 euro storten, want dat bijstorten later nog steeds mogelijk is. 

“In februari gestemd”
Volgens het kabinet van minister van Financiën Johan van Overtveldt (N-VA) wordt de wet in de loop van februari gestemd en wordt ze dus in de loop van de lente van kracht. “In december is slechts één onderdeel van het Zomerakkoord goedgekeurd, de verlaging van de bedrijfsbelasting. Alle andere hervormingen worden pas de komende weken in het parlement besproken en gestemd”, klinkt het bij het kabinet.