Onderzoek naar leeftijdsdiscriminatie bij BPost

 Een 54-jarige man uit Ronse heeft bij het gelijkekansencentrum Unia een klacht ingediend omdat de Cocoon Spaarrekening van Bpost is voorbehouden aan klanten jonger dan 40 - terwijl de intresten oplopen tot 0,55%, ofwel vijf keer meer dan het klassieke spaarboekje. 

De houders van de Ritmo Spaarrekening krijgen bij Bpost bank 0,01% basisintrest, aangevuld met 0,11% getrouwheidspremie. Daarom wilden sommigen overstappen naar de Cocoon Rekening toen die gelanceerd werd: 0,40% basisintrest en 0,15% getrouwheidspremie.

Zo ook Ronny Verkest uit Ronse. Probleem: hij is 54. “Ouder dan 40 en dus word ik geweigerd voor een Cocoon Rekening”, vertelt hij. “Ik aanvaard dat er speciale spaarformules worden gelanceerd voor jongeren tot bijvoorbeeld 18 jaar, maar dit beschouw ik als discriminatie op leeftijd. Ik heb dan ook een klacht ingediend bij Unia.”

“De Cocoon Spaarrekening werd vorig jaar in het leven geroepen om jongeren te helpen sparen voor een eigen woning”, legt Wouter Baelde van Bpost bank uit. “Vandaar die leeftijdsgrens op 40 jaar. Andere banken hebben trouwens gelijkaardige spaarrekeningen.” Banken mikken inderdaad op specifieke doelgroepen en lanceren daarbij formules gekoppeld aan leeftijdscategorieën. Zowat alle banken hebben bijvoorbeeld baby- en jongerenrekeningen. BNP Paribas Fortis heeft Woonsparen en de Hello4You Spaarrekening. Die richt zich op jongvolwassenen tussen 18 en 27 jaar en belooft een klassieke basisrente van 0,01%, maar wel een hogere getrouwheidspremie (0,20% in plaats van 0,10%).

Geld recupereren? 
Mag dat allemaal zomaar? “Discriminatie is bij wet verboden, ook als dat gebeurt wegens je leeftijd. Om een verschil in behandeling op basis van leeftijd te rechtvaardigen, moet er immers een legitiem doel worden nagestreefd én moet de maatregel die het onderscheid invoert, passend en noodzakelijk zijn”, zegt minister van Economie en Consumenten Kris Peeters (CD&V). “Ik heb begrepen dat er in dit concreet dossier reeds melding is gemaakt bij Unia en ik wacht hun onderzoek daarover af.”

Het gelijkekansencentrum laat weten dat het nauwelijks klachten krijgt over leeftijdsdiscriminatie van spaarders bij banken. “We hebben deze klacht ontvangen en gaan bekijken of er sprake is van discriminatie. Vorig jaar kregen we een klacht over een woontoren in Hasselt met flats waar alleen jonge mensen tot 32 jaar aanspraak konden op maken. Onze conclusie was dat dit pure discriminatie was en de stad Hasselt heeft het idee dan ook laten varen. In deze zaak hopen we later deze maand een duidelijk advies te kunnen formuleren”, zegt Bram Sebrechts van Unia.

Klager Ronny Verkest wil in de eerste plaats “de gederfde inkomsten recupereren”, zegt hij. “Indien Unia bevestigt dat er inderdaad sprake is van discriminatie zal ik mijn raadsman vragen om de nodige juridische stappen te ondernemen.”