Noodnummer 1722 is weer uitgeschakeld

Aangezien het KMI geen noodweer meer voorziet, is het nummer 1722 rond 20 uur uitgeschakeld, meldt de FOD Binnenlandse Zaken.

Het noodnummer 1722 van Binnenlandse Zaken kreeg tussen gisteravond 20 uur en vanochtend 8 uur 2.871 oproepen van ongeruste burgers. Het grootste aantal meldingen ging over omgevallen bomen, overstromingen en rondvliegende dakpannen. Namiddag was het aantal oproepen al gestegen tot 5.516.

Het nummer werd afgelopen zomer in het leven geroepen om het noodnummer 112 te ontlasten van minder dringende telefoontjes.