Nieuwe wet om rusthuis zelf te kiezen

Oudere mensen zullen in de toekomst kunnen vastleggen waar ze willen verblijven of in welk rusthuis ze willen terechtkomen indien ze ooit dement worden. Ook mensen die op latere leeftijd een huis of appartement willen kopen, krijgen betere bescherming. Dat staat in een wetsontwerp waarmee minister van Justitie Koen Geens (CD&V) de wettelijke regeling voor wilsonbekwamen wil verbeteren.

Ongeveer 100.000 mensen in ons land zijn wilsonbekwaam. Het kan gaan om demente ouderen, maar ook om comapatiënten, mensen met een mentale handicap of met een psychische stoornis. Ze zijn meerderjarig, maar door hun gezondheidstoestand niet meer in staat om over zichzelf, of hun bezittingen te beslissen of hun belangen te verdedigen.

Volmacht uitgebreid
Vandaag kan je enkel voorzorgsmaatregelen nemen over transacties rond je vermogen. Door een uitbreiding van de zogenaamde voorzorgsvolmacht zal je voortaan ook kunnen bepalen waar je wil verblijven of in welk rusthuis je wil terechtkomen, mocht je ooit dement worden of in coma belanden.

Hypotheek
De wettekst, die nog groen licht moet krijgen, moet ook een betere bescherming invoeren voor mensen die op hun oude dag bijvoorbeeld een appartement aan zee willen kopen. Ze zien die wens soms in rook opgaan omdat de bank geen hypothecaire lening toestaat door de hoge onzekerheid wanneer iemand wilsonbekwaam wordt. Door de wetswijziging zal de lening blijven doorlopen als iemand wilsonbekwaam wordt.

Minder verantwoording
De tekst voert ook een permanente evaluatie door van de situatie van de beschermde persoon. Vandaag geldt die verplichting slechts om de twee jaar. Binnenkort wordt een bewindvoerder verplicht de vrederechter op de hoogte te brengen van fundamentele wijzigingen, bijvoorbeeld in de gezondheidstoestand, waarop de vrederechter nagaat of de wilsonbekwaamheid moet worden geëvalueerd.

Een bewindvoerder zal niet meer voor elke procedure voor de vrederechter moeten verschijnen. Voortaan zal een en ander ook via mail kunnen. Enkel als de rekeningen niet kloppen of fouten bevatten, zal de bewindvoerder nog op het matje worden geroepen.