Nieuwe staking dreigt: Vakbonden De Lijn dienen stakingsaanzegging in

De vakbonden bij De Lijn hebben een stakingsaanzegging ingediend voor alle entiteiten uit onvrede over het personeelsbeleid bij de vervoersmaatschappij. Dat meldt het gemeenschappelijk vakbondsfront. Ze deden die aanzegging op de avond van de nationale stakingsdag, op 13 februari.

De aanzegging is het gevolg van "de huidige malaise bij De Lijn en de grote verontwaardiging van zovele personeelsleden over het gevoerde personeelsbeleid en gebrek aan respect voor de sociale dialoog", klinkt het in een brief aan directeur-generaal Roger Kesteloot die woensdagavond werd verstuurd. "Of het nu gaat over gebrek aan overleg en transparantie, of inkomen, rijtijden, rusttijden, dienstregelingen, gebrek aan voertuigen, personeelsgebrek, toekenning van vakantiedagen, onrust in de techniek en ontevredenheid ingevolge de implementatie van DL 2020 enzovoort, er is bij De Lijn slechts één rode draad, en dat is die van de onwil van het management om nog tot gedragen oplossingen te komen en het werk van eenieder werkbaar te houden", aldus de vakbonden.

voor voldongen feiten gezet
Volgens ACOD, ACV en ACLVB geeft de directie het personeel en zijn vertegenwoordigers steeds opnieuw de indruk eerder te kiezen voor het conflict als voor de oplossing, en is er geen mogelijkheid meer tot sociaal overleg. "Mensen worden in eender welke entiteit regelmatig voor voldongen feiten gezet, en door voortdurend olie op het vuur te gooien waar het management maar enigszins kan, is de maat meer dan vol voor onze leden", luidt het.

Het busverkeer in Limburg is sinds vorige week al zwaar verstoord door acties van de vakbonden in Limburg. "De ontevredenheid in Limburg geldt ook voor de rest van Vlaanderen. De algemene ontevredenheid valt op den duur niet meer te kanaliseren", zegt Rita Coeck van ACOD. De directie heeft nu drie werkdagen de tijd om de vakbonden bijeen te roepen voor een verzoeningsvergadering, aldus Coeck. De vakbonden zullen nadien beslissen over eventuele verdere stappen.