Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Het Imeldaziekenhuis in Bonheiden heeft een nieuwe behandelingsstrategie ontwikkeld voor de ziekte van Crohn. De resultaten van een groot internationaal onderzoek staan gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet. De ziekte van Crohn is een aandoening van het maag-darmstelsel waaraan ongeveer 25.000 mensen in België lijden.

Onderzoekers van de IBD-kliniek (Inflammatory Bowel Disease), onder leiding van dr. Peter Bossuyt van het Imeldaziekenhuis, namen deel aan een grootschalig internationaal onderzoek naar een nieuwe, succesvolle behandelingsstrategie voor de ziekte van Crohn. Bij de ziekte ontstaat er een aanval van het immuunsysteem op de darm. Patiënten ontwikkelen hierdoor klachten van buikpijn, diarree en bloedverlies. Het ontstaat meestal tussen de leeftijd van 20 en 30 jaar en vraagt een intensieve behandeling op lange termijn. 

Beperkt aantal behandelingen
Op dit moment is er maar een beperkt aantal behandelingen beschikbaar voor de ziekte van Crohn, zoals cortisone, immunosuppresiva en biologicals. "Het is dan ook van belang dat de bestaande behandelingen zo goed mogelijk worden gebruikt", zegt Bossuyt. In een grootschalig internationaal onderzoek gingen de onderzoekers na of een treat-to-targetstrategie beter was dan een standaardbehandeling. De IBD-kliniek van het Imeldaziekenhuis was een van de leidende centra van dit onderzoek. 

Opvallend beter 
"Bij treat-to-target behandelen we de patiënt niet alleen op basis van symptomen, maar ook op basis van ontstekingsparameters in het bloed en de stoelgang", aldus Bossuyt. "De therapie wordt bij treat-to-target dan ook bijgestuurd, zelfs wanneer de patiënt klachtenvrij is. De resultaten tonen aan dat na een jaar behandeling de patiënten in de treat-to-targetgroep het opvallend beter doen dan patiënten die de standaardbehandeling kregen."

Deze resultaten zijn volgens Bossuyt opmerkelijk omdat beide groepen dezelfde types medicaties kregen, maar enkel de behandelingsstrategie verschilde. "Daarbij komt nog dat de resultaten niet alleen beter zijn voor de patiënt, maar dat het ook beter is voor de gezondheidszorg omdat de kosten globaal lager liggen bij de patiënten in de treat-to-targetgroep." 

Foto: archief