Nieuw nucleair noodplan van kracht

De ministers van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, Jan Jambon (N-VA) en Maggie De Block (Open Vld), hebben het nieuwe nucleair en radiologisch noodplan voorgesteld. Blikvangers zijn de grotere rol van de lokale actoren en de uitbreiding van de verspreiding van jodiumtabletten.

In de zone van twintig kilometer rond een nucleaire site wordt iedereen aangeraden jodiumtabletten in huis te halen, in de rest van het land geldt dat voor kinderen en jongeren tot achttien jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Scholen, kinderdagverblijven en -opvang worden aangeraden om ook een voorraad in te slaan. Rond de nucleaire sites krijgen ook bedrijven die raad, om te vermijden dat bij een incident nog eerst jodiumpillen moeten opgehaald worden.

De verspreiding van de tabletten gebeurt via de apotheken. De ministers benadrukten dat ook mensen die niet tot de doelgroep behoren pillen kunnen ophalen. Het kan bijvoorbeeld gaan om grootouders die regelmatig de kleinkinderen opvangen.

Be-alert.be
Daarnaast zijn er ook nog een aantal andere maatregelen rond informatie en sensibiliseren. Minister Jambon onderstreepte het belang om zich in te schrijven op be-alert.be, zodat je bij een noodsituatie meteen verwittigd wordt. Informatie over de nucleaire risico's zijn ook te vinden op de website www.nucleairrisico.be. Bovendien krijgt iedereen die de jodiumtabletten gaat ophalen bij de apotheker een praktische informatiebrochure.

Voorts worden informatiesessies in de gemeenten georganiseerd en wordt een video over het nucleaire risico en informatie over de beschermingsmaatregelen via de sociale media en de openbare zenders verspreid worden.

Geen aanleiding
De Block en Jambon benadrukten dat er geen concrete aanleiding is voor het nieuwe noodplan. Maar het oude nucleaire noodplan dateerde van 2003. Het werd aangepast aan de nieuwe inzichten verkregen naar aanleiding van evacuaties en diverse oefeningen en reële incidenten in het binnen- en buitenland. Het gaat onder meer om het jodiumlek bij het IRE in Fleurus in 2008, waarbij voor het eerst in ons land het noodplan geactiveerd werd. Daarnaast was er de nucleaire ramp in Fukushima in 2011 waarbij meer 15.000 doden vielen en er grote problemen bleken bij de evacuatie van de woonzones.

Twee zones
Het nieuwe noodplan verdeelt het land in twee zones. In de noodplanningszone worden de beschermingsmaatregelen uitvoerig voorbereid. Het gaat om een zone van twintig kilometer rond de nucleaire sites (tien kilometer in Fleurus), waarbinnen bij een incident de doelgroepen jodiumtabletten moeten slikken en schuilen. Binnen een straal van tien kilometer wordt er geëvacueerd. In Mol-Dessel, met het SCK, Belgonucléaire en Belgoprocess, gaat het om een zone van vier kilometer.

Het noodplan houdt ook rekening met alle buitenlandse nucleaire installaties die zich op minder dan 100 kilometer van de grens bevinden, de Nederlandse centrale van Borsele en de Franse centrale van Chooz.

Strenge veiligheidsvoorschriften
Jan Jambon verwees ook naar de maatregelen inzake nucleaire veiligheid die de overheid neemt. Zo gelden strenge veiligheidsvoorschriften voor nucleaire installaties. Het controleagentschap FANC voert ook controles en veiligheidaudits uit. Over het hele land zijn 237 meetstations van het TELERAD-netwerk uitgerold en jaarlijks vinden vier oefeningen plaats.

Lees ook: