Minder doden en gewonden op de weg

Het aantal doden op de Belgische wegen is in de eerste negen maanden van dit jaar gevoelig gedaald in vergelijking met dezelfde periode in 2016. Met 363 doden ter plaatse tekent België zelfs een laagterecord op voor de die periode. Dat blijkt uit de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias, het instituut voor verkeersveiligheid en mobiliteit. Toch vallen er nog altijd meer doden op de weg dan in onze buurlanden.

In de eerste negen maanden van het jaar vielen elf procent (407 naar 363) minder doden dan vorig jaar in dezelfde periode. In Vlaanderen is dat aantal forser gedaald (van 202 naar 168 doden, ofwel zeventien procent minder) dan op de Waalse wegen (van 198 naar 185, ofwel zeven procent minder). Vlaanderen laat een laagterecord optekenen, terwijl er in Wallonië in 2014 betere resultaten werden opgetekend. In Brussel is het aantal doden wel gestegen van 7 naar 10. 

In Vlaanderen valt in bijna elke provincie een daling van het aantal doden te noteren, behalve in Antwerpen. Daar viel integendeel een forse stijging te noteren.

Gewonden
Ook het aantal gewonden in het verkeer zit in dalende lijn (van 38.165 naar 35.735, ofwel zes procent minder), net zoals het aantal letselongevallen ( van 29.681 naar 27.966 , ofwel zes procent minder). Al deze indicatoren zitten op het laagste niveau sinds de start van de verkeersveiligheidsbarometer in 2004. 

Het aantal letselongevallen vermindert voor alle types weggebruikers, behalve voor de ongevallen met vrachtwagens (een procent meer). De grootste daling valt daar te noteren bij de bromfietsen (veertien procent minder).

Grote ambities
“Het zijn hartverwarmende cijfers”, zegt minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) aan VTM NIEUWS. “Het zijn niet altijd populaire maatregelen die we moeten nemen, zoals trajectcontroles of alcoholcontroles, maar je ziet wel dat ze een positief effect hebben.”

Toch is het aantal verkeersdoden in ons land nog altijd hoger dan in onze buurlanden, daarom heeft de minister grote ambities. “We willen tegen 2020 de cijfers van het jaar 2014 (toen er nog een sterke stijging was van het aantal verkeersdoden) gehalveerd te hebben, van 400 naar 200. Dat is heel ambitieus, maar ik denk dat we goed op weg zijn.”