Minder belastingen voor wie in centrum woont

Steden en gemeenten moeten in de ene wijk lagere belastingen kunnen heffen dan in de andere. Daarover hebben de drie Vlaamse meerderheidspartijen een akkoord bereikt, zo berichten Het Laatste Nieuws en De Morgen. Bedoeling is om wonen in stads- of dorpskernen aantrekkelijker te maken.

Om wonen in het centrum te stimuleren, dienen Vlaams Parlementsleden Rik Daems (Open Vld), Koen Van den Heuvel (CD&V) en Jos Lantmeeters (N-VA) een voorstel van decreet in. Concreet willen ze dat gemeentebesturen de belasting die inwoners betalen op hun huis of appartement, in bepaalde wijken kunnen verlagen.

"Dat kan per jaar al gauw tussen de 500 en 1.000 euro schelen. Het is ook een ideaal instrument om een verloederd stadsdeel opnieuw op te waarderen, of om leegstand tegen te gaan", zegt Daems.

Het tegendeel - de belastingen in bepaalde wijken verhogen - kan niét, volgens het decreet. De ambitie is om de maatregel te laten ingaan vanaf het aanslagjaar 2019.

Tegenvoorstel
De Leuvense schepen voor Financiën en Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V) is niet gewonnen voor het plan. Die vindt dat het voorstel "niet is aangepast aan de noden op het terrein", en vreest problemen in verband met het gelijkheidsbeginsel. Bovendien stelt Devlies vast dat veel stadscentra, bijvoorbeeld in Leuven, sowieso al weer "hip" worden. "Dat is niet het probleem", zegt Devlies, die het echter wel "fiscaal rechtvaardig" zou vinden mochten steden de mogelijkheid krijgen om de eerste en enige eigendom van een inwoner lager te belasten. 

Devlies lanceert een ander voorstel: laat steden de belasting op de eerste woning, de gezinswoning, verlagen én voorzie de mogelijkheid om een tijdelijke vrijstelling te geven aan jongeren die hun eerste woonst kopen.