Meer tijd voor mensen met schulden

Schulden aflossen bij de fiscus kan binnenkort met een afbetalingsplan van vijf jaar. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Standaard. Nu moet een fiscale schuld nog binnen de twaalf maanden worden terugbetaald.

De FOD Financiën hanteert al twee jaar het principe dat afbetalingsplannen zelden langer mogen zijn dat twaalf maanden. Te genadeloos voor wie door overmacht in de problemen kwam, klaagden deurwaarders al aan en ook de getuigenis vorige week in Het Laatste Nieuws van een gepensioneerde leerkracht die door een afbetalingsplan moet overleven met 350 euro per maand, deed stof opwaaien.

Zestig maanden
Daarom heeft de fiscus nu beslist om milder op te treden. "Het wordt in de toekomst mogelijk om een plan gespreid over een periode tot zestig maanden te krijgen", zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën aan De Standaard. "We zijn van oordeel dat wie zijn schulden niet binnen de twaalf maanden kan betalen, te kampen heeft met structurele betalingsproblemen."

Volgens een nieuwe omzendbrief zal de regiodirecteur voortaan kunnen beslissen over een langere termijn, die zal afhangen van de omvang van de fiscale schuld en de solvabiliteit van de schuldenaar. In extreme gevallen kan die zelfs de nalatigheidsintresten kwijtschelden of een onbeperkt uitstel van een gedeelte van de schuld toestaan.

Lees ook: Fiscus stuurt duizenden naar OCMW.