Meer op smartphone? Slechtere examens

Studenten die vaker met hun smartphone bezig zijn, behalen lagere punten en ook meer onvoldoendes. Dat blijkt uit een gezamenlijke studie van de Ugent en de UAntwerpen. De smartphone leidt hen af tijdens het studeren en in de les, en het heeft een negatief effect op hun efficiëntie. 

De onderzoekers vergeleken het smartphonegebruik van 696 eerstejaarsstudenten van vorig academiejaar met hun resultaten van hun eerste examenperiode. En de resultaten lieten er geen twijfel over bestaan: de studenten die meer tijd spenderen op hun smartphone, behaalden wel degelijk lagere examenresultaten. 

Zo kregen de studenten met bovengemiddeld smartphonegebruik 1.1 punt op 20 minder op hun examens dan studenten met een smartphonegebruik dat lager lag dan het gemiddelde. Daarnaast hadden de studenten die meer dan gemiddeld op hun gsm zaten, ook meer buizen in totaal. Zij slaagden voor 60,6 procent van hun afgelegde examens, terwijl de studenten die opvallend minder op hun smartphone tuurden voor 68.9 procent van hun examens slaagden. 

Geen verrassing
Volgens de onderzoekers zijn de resultaten geen verrassing. Studenten zien hun smartphone als een bron van ontspanning en willen daarnaast niets missen in hun sociaal leven, wat fel aan hun studiefocus knauwt.

“Ook kan het voortdurende heen en weer switchen tussen studieactiviteiten en activiteiten op de smartphone leiden tot cognitieve overbelasting en inefficiëntie. Ten slotte hangt een hoog smartphonegebruik ook samen met slechtere slaapkwaliteit, waarvan we eerder aantoonden dat dit een drempel voor goede studieprestaties is", zegt professor Stijn Baert (UGent).