Meer loon voor politieagenten

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en drie van de vier politievakbonden hebben een tussenakkoord gesloten over de verloning bij de politie. Een aantal barema's zullen voor het eerst sinds lang verhoogd worden om gelijke tred te houden met de lonen bij de overheid. Tegelijk zal het kluwen aan premies sterk vereenvoudigd worden.

Drie van de vier politievakbonden, VSOA, NSPV en ACV, stemden in. Het akkoord bevat twee hoofdstukken: enerzijds zullen enkele barema's gecorrigeerd worden om gelijke tred te houden met de evoluties binnen de federale overheid. De voorbije zeventien jaar zijn er namelijk bij de geïntegreerde politie geen baremaverhogingen meer geweest, waardoor er onevenwichten waren ontstaan. Anderzijds komt er een grondige vereenvoudiging van het premiestelsel.

Bij de politie bestaat een ingewikkeld systeem van toelagen en vergoedingen. Hierdoor zagen het Rekenhof en het Comité P een risico op misbruiken en premiejagerij. Bovendien kunnen mensen in een centrale dienst (zoals diensten voor terreurbestrijding) of wijkagenten geen gebruik maken van premies. Mensen met het juiste profiel blijven daarom soms weg uit die diensten omdat ze er qua verloning op achteruit zouden gaan.

Hervorming in regeerakkoord
Verschillende ministers beten hun tanden op stuk op het dossier. Een hervorming stond ook in het huidige regeerakkoord. Bovendien deed de Parlementaire Onderzoekscommissie Aanslagen de aanbeveling om het stelsel van toelagen en vergoedingen te hervormen.

Eenvoudiger premiestelsel
Er is nu dus een akkoord om het premiestelsel te vereenvoudigen. Er komt ook voor het eerst in zeventien jaar een baremaverhoging.

Beide maatregelen zullen progressief in de tijd worden ingevoerd. "Ik ben zeer tevreden dat we na anderhalf jaar onderhandelen tot een evenwichtig tussenakkoord zijn gekomen met de bonden. Het vergoedingenstelsel bij de politie zal er grondig door vereenvoudigd worden. Dat zal de werking van de politiediensten optimaliseren", zegt minister Jambon.

Het akkoord moet nog wel geformaliseerd worden.