Mantelzorger verliest helft van inkomen

Ongeveer een kwart van de Vlamingen neemt zelf een deel van de zorg op voor hulpbehoevende partners, familie, vrienden of buren. Veel van die mantelzorgers geven daar vol- of deeltijds hun job voor op. In ruil krijgen ze een premie van de federale regering en in bepaalde gevallen ook een Vlaamse aanmoedigingspremie. Maar, benadrukt de christelijke vakbond ACV, het bedrag dat dat oplevert, ligt op dit moment te laag, zo staat te lezen in De Standaard.

Op basis van de Vlaamse en federale statistieken berekende het ACV zelf het loonverlies voor mantelzorgers die hun werk al dan niet deeltijds opgeven. "We stellen vast dat iemand in een tweeverdienersgezin met een modaal loon van 1.957,90 euro netto per maand nu meer dan 1.000 euro netto verliest als hij of zij ervoor kiest om voltijds mantelzorger te worden", zegt Stijn Gryp van de ACV-studiedienst. Vooral palliatief verlof wordt vaker voltijds opgenomen.

Inkomensverlies
Halftijds of vier vijfde is populairder in de andere verlofstelsels, zoals medische bijstand of zorg voor hulpbehoevende familieleden. Daar is het loonverlies iets kleiner, maar kan het ook oplopen tot een paar honderden euro's. Om dat inkomensverlies tegen te gaan, pleit het ACV ervoor om de Vlaamse aanmoedigingspremies te verdubbelen voor wie voltijds of halftijds het werk onderbreekt.