"Maatregelen droogte waren onduidelijk", zegt Schauvliege

Als u tijdens deze extreem warme zomer de indruk had dat de instructies van de overheid over watergebruik verwarrend waren, dan heeft u gelijk. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) evalueerde vandaag de droogtemaatregelen. Daaruit bleek dat de kleurcodes helemaal niet voor iedereen duidelijk waren en dat de maatregelen per provincie te veel verschilden. 

Wekenlang werd opgeroepen om spaarzaam met drinkwater om te springen. Het ging van code groen en code geel naar code oranje. Maar wat de betekenis van die codes was, bleef voor veel mensen onduidelijk. Bijgevolg bleven we uiteindelijk te veel water verbruiken. 

“Er was verwarring rond de kleurcodes", bevestigt minister Schauvliege. "Ik vind dat we daar een oplossing moeten voor vinden, we moeten die communicatie veel duidelijker stellen zodat de burger zeer goed weet wat er van hem verwacht wordt en wat er al dan niet kan."

Welke sector krijgt voorrang bij droogte?
Ook over wie voorrang moet krijgen voor het gebruik van welk water, was deze zomer onduidelijkheid. "Ik denk dat het logisch is dat de menselijke consumptie voorgaat", aldus Schauvliege. Of de voorrang daarna naar de industrie of de landbouw gaat, is dan weer onduidelijk. "De Vlaamse droogtecommissie en de Commissie Integraal Waterbeleid zijn zo’n voorrangsregeling aan het uitwerken", verduidelijkt de minister. "Ik denk dat we het naar de toekomst zeker nodig hebben om daar ook duidelijke afspraken rond te maken."