Lichaam Vlaming gerepatrieerd: organen verwijderd

Ons land voert een onderzoek naar de dood van Danny Byltjes. De man overleed twee jaar geleden in India. Volgens de dokter ter plaatse stierf hij een natuurlijke dood, maar de lijkschouwing in België bracht iets anders aan het licht: zijn hart en nieren werden uit het lichaam gehaald. Dat zegt zijn vrouw aan Terzake. De advocaat bevestigt het nieuws aan onze redactie en vraagt de Belgische overheid om in te grijpen. 

Danny Byltjes arriveerde in februari 2016 in India om er voor zijn werkgever Power Climber, een bedrijf gespecialiseerd in windmolens, training te geven aan Indiase collega's. Op de eerste trainingsdag kreeg hij buikpijn, waarna twee van zijn Indiase collega's hem naar het ziekenhuis in Jamnagar brachten. Toen ze daar aankwamen, konden de dokters enkel zijn overlijden vaststellen. Volgens het officiële Indiase autopsierapport gaat het om een natuurlijke dood, een hartaanval. 

Onnatuurlijke dood
Zijn lichaam werd niet veel later naar ons land gerepatrieerd. Het gerecht vroeg bij ons om een nieuwe autopsie, uitgevoerd door een wetsgeneesheer. Die ziet heel andere dingen, zo ontbreken er verschillende organen. "De onderzoeksrechter heeft in België een autopsie bevolen na zijn repatriëring en daaruit blijkt dat het overlijden van meneer Byltjes mogelijk niet natuurlijk was", legt het Antwerps parket uit aan VTM NIEUWS. "De wetsdokter heeft een schedelbreuk vastgesteld."

Organen ontbreken
De weduwe van Byltjes, Nancy Van Son, kreeg te horen dat het hart en beide nieren ontbraken in het lichaam van haar overleden man. Dat zegt ze aan duidingsprogramma Terzake. De advocaat bevestigt dat aan onze redactie en vraagt de Belgische overheid om in te grijpen. 

Diplomatie
De samenwerking met India verloopt namelijk allesbehalve vlot. De Antwerpse onderzoeksrechter heeft al meerdere malen geprobeerd hen te bereiken, maar de Indiase autoriteiten weigeren te antwoorden. Deze moeizame manier van werken heeft ook te maken met het feit dat er geen bilateraal verdrag inzake rechtshulp in strafzaken tussen India en België is.

De gesprekken daarover lopen al sinds 2010 en vorig jaar reisde nog een Belgische delegatie van de FOD Justitie naar India om het daarover te hebben maar een akkoord is er nog niet (laat staan de ratificatie daarvan). En dus hangt het moordonderzoek volledig af van de goodwill van de Indiase autoriteiten. De Belgische onderzoeksrechter wil verder met haar onderzoek, maar stoot op de landsgrenzen. 

Foto: Facebook Danny Byltjes