Leerlingen kampen massaal met stress

Maar liefst 76,8 procent van de leerlingen krijgt stress van school. Dat blijkt uit een peiling van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) bij zo’n zesduizend middelbare scholieren. De stress kan het gevolg zijn van huiswerk of examens, maar evengoed van het gedrag van leerkrachten.

Vandaag vindt in Brussel het stress-congres van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) plaats. Naar aanleiding daarvan werd een online peiling georganiseerd bij bijna zesduizend scholieren om te kijken hoe ze stress ervaren. En de cijfers zijn opvallend: maar liefst 76,8 procent van de leerlingen zegt stress te krijgen van school. Meer dan veertig procent geeft zelfs aan veel of zeer veel stress te hebben.

Bij meisjes ligt dat getal nog hoger. 47 procent van hen geeft aan veel of heel veel stress te krijgen van school tegenover 32 procent bij de jongens. Zij gaan meer met tegenzin naar school. Hoe hoger de graad, hoe meer stress. Waar in de eerste graad één op de vier leerlingen (27,2 procent) aangeeft veel of heel veel stress te hebben, is dat in de derde graad al meer dan de helft (55,9 procent).

Oorzaak?
Bij meer dan vier op de vijf leerlingen (81,4 procent) veroorzaken de evaluatiemomenten zoals examens en toetsen spanning. Daarnaast ervaren leerlingen ook veel schoolstress thuis (35,5 procent). Ook dat cijfer neemt dramatisch toe doorheen de schoolloopbaan (van 24 procent in de eerste graad tot maar liefst 49,1 procent in de derde graad). Ook in de klas, tijdens pauzes en zelfs tijdens de vakantie zijn leerlingen niet stressvrij.

Als voornaamste bron van stress staan toetsen en examens concurrentieloos op nummers één en twee. Studiekeuze, huiswerk, leerkrachten en ouders zijn andere boosdoeners die stress veroorzaken. 

Faalangst
Uitstelgedrag, faalangst en slechte punten zijn de drie meest voorkomende gevolgen van schoolstress. In extreme gevallen leidt het zelfs tot het gebruik van middeltjes, alcohol of drugs.

Scholen kunnen zeker nog meer doen om stress te bestrijden. Meer dan een derde van de leerlingen stelt duidelijk dat hun school ‘helemaal niets’ doet.,34,2 procent weet het gewoon niet. Slechts 9,2 procent van de leerlingen voelt dat er vanuit hun school echt veel inspanningen gedaan worden. De inspanningen van scholen lijken zich bovendien vooral in de eerste graad te concentreren.