Kosovaarse Djellza heeft verblijfsvergunning

Djellza Berisha, het 16-jarige Kosovaarse meisje dat voor haar gedwongen uitwijzing onderdook, heeft een verblijfsvergunning voor een jaar gekregen. Dat meldt haar voogd en advocaat.

Het gaat om twee voorwaarden, verduidelijkt Brecht De Schutter, de advocaat van Djellza. "De verblijfsvergunning wordt verlengd als ze kan aantonen dat ze naar school blijft gaan en geen steun ontvangt van het OCMW", aldus de advocaat. Hij verwacht dat, zolang de voorwaarden vervuld blijven, de verblijfsvergunning een aantal keer met een jaar zal worden verlengd alvorens Djellza definitief kan blijven. "Dat is de gebruikelijke gang van zaken." Het is wel degelijk de bedoeling dat het meisje hier op termijn definitief mag blijven. Maar zoals elke regularisatie kan dat pas binnen vijf jaar, na elk jaar het verblijfsrecht opnieuw aan te vragen. Staatssecretaris Theo Francken is opgelucht dat de zaak is opgelost.

Onderduiken
Er ontstond eind augustus 2016 heel wat ophef toen bleek dat de zestienjarige Djellza samen met haar ouders het land zou worden uitgezet. Heel haar leven woonde zij al in België, maar al die tijd hadden zij noch haar ouders een verblijfsvergunning gekregen. De zaak deed heel wat vragen oprijzen rond het asiel- en migratiebeleid. Djellza zat al jaren op Vlaamse schoolbanken en spreekt vloeiend Nederlands. Toch zei staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) dat hij niet anders kon dan de wet volgen.

Criminele broers
Al snel bleek dat de criminele broers van Djellza verhinderde dat de familie een verblijfsvergunning vast kreeg. Zelf legde ze haar hele jeugd een voorbeeldig parcours af, maar haar broers hebben samen een waslijst aan pv’s. Van vechtpartijen en diefstallen in het Mechelse tot zelfs verschillende verkrachtingen. Hun ouders hebben schijnbaar weinig moeite gedaan om hen op het rechte pad te brengen, daarom komen ze niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning.

Op de dag dat ze gedwongen op het vliegtuig zou worden gezet naar Kosovo, raakte bekend dat Djellza samen met haar vader was ondergedoken. Haar ouders, die geen procedures meer konden opstarten, beslisten om in september vrijwillig naar Kosovo terug te keren. Djellza, die zelf nooit in Kosovo woonde, ging niet mee.

Voogd
Ze meldde zich aan als niet-begeleide minderjarige vreemdeling bij de Dienst Voogdij, en kreeg een voogd toegewezen. De advocaat benadrukt dat Djellza op dit ogenblik zelf geen verdere verklaringen wenst af te leggen in de pers.

Bekijk ook: