Kortrijk pakt als eerste in België uit met jaarlijks digitaal referendum

Kortrijk zal als eerste stad in België jaarlijks een digitaal referendum houden. In oktober zullen de inwoners kunnen stemmen over het al dan niet invoeren van één maandelijkse autovrije zondag in het stadscentrum.

Kortrijk liet zich inspireren door Zwitserland. Daar hebben inwoners al langer inspraak via referenda. Na een eerste referendum, de Grote Bevraging, wil de stad nu jaarlijks een referendum houden. De Grote Bevraging was nog toegankelijk voor iedereen.

Vanaf nu kan iedereen die minstens 16 jaar is op 14 oktober 2019 én gedomicilieerd is in Kortrijk of een deelgemeente, stemmen via computer, tablet of smartphone. Wie zelf geen computer of smartphone heeft, kan stemmen in de OC's, bibliotheek of het stadhuis. De stemming zal van 14 tot en met 20 oktober plaatsvinden.

Elke inwoner krijgt begin oktober een brief met unieke code waarmee hij/zij kan inloggen en stemmen op een website.

De resultaten worden live bekendgemaakt op zondag 20 oktober na 18 uur in de Budafabriek. De bevraging is namelijk enkel geldig als minstens 2.000 Kortrijkzanen deelnemen aan het digitale referendum. Het resultaat moet bovendien een minimumverschil kennen van 2,5 procentpunten tussen de ja -en nee-stemmers.

De oppositie stelt zich wel wat vragen bij die regel. "We vinden dat nog steeds een klein verschil. Als iets beslist moet worden, denken we dat daar toch een meer overtuigende meerderheid voor moet gekozen hebben", zegt gemeenteraadslid Hannelore Vanhoenacker (CD&V). "We stellen wel vast dat er rekening werd gehouden met onze bemerkingen na de Grote Bevraging. We wilden dat het referendum voortaan enkel voor Kortrijkzanen zelf was. We zijn alvast voorstander van burgerparticipatie", klinkt het nog bij de CD&V-oppositie.

Het referendum wordt verder besproken in de gemeenteraad van maandag.