Koning Albert II moet DNA-staal leveren in affaire Delphine Boël

In de zaak Delphine Boël moet koning Albert II een DNA-staal inleveren om aan te tonen of hij al dan niet de vader van Delphine Boël is, dat meldt het Brusselse hof van beroep. De koning heeft daarvoor drie maanden de tijd. Het paleis weigert te reageren.

Delphine Boël wil aantonen dat het voormalige staatshoofd haar biologische vader is. Voor het eerst besliste het Brusselse hof van beroep nu dat de koning binnen de drie maanden een staal moet leveren.

Jacques Boël
Dat er nog geen DNA-staal werd gevraagd, komt doordat de rechtbank van eerste aanleg vorig jaar in haar vonnis zei dat Jacques Boël moet beschouwd worden als de vader van Delphine omwille van het “bezit van staat”: het feit dat hij haar jarenlang heeft opgevoed, maakt hem tot haar vader. Delphine Boël stelde een rechtsvordering in om het vaderschap van Jacques Boël te verwerpen en koning Albert II te erkennen als haar echte vader. Jacques Boël onderging al in 2013 een DNA-test, waaruit bleek dat hij niet haar biologische vader was.

De beslissing van het Brusselse hof van beroep gebeurde volgens de advocaten van Delphine Boël op 25 oktober. "De rechtbank heeft vooreerst vastgesteld dat Albert II niet kan tussenkomen in de betwisting van het vaderschap van Jacques Boël, die door mijn cliënt gevraagd wordt", aldus Boëls advocaat Marc Uyttendaele. "Vervolgens stelde ze vast dat zelfs als er sprake is van bezit van staat, dat wil zeggen dat er een vader-dochterrelatie was tussen Jacques en Delphine Boel, haar vraag moet worden onderzocht. Daarna stelde ze vast dat Jacques Boël in rechte noch in feite de vader van Delphine is", legde de advocaat uit. 

DNA-test
Om de DNA-test af te nemen, heeft het hof een arts van het ULB Ziekenhuis Erasmus in Brussel aangesteld. Die zal bij koning Albert II, bij Delphine Boël en bij haar moeder een speekselstaal nemen en de resultaten ervan met elkaar vergelijken. Op die manier wordt een resultaat van 99,99 procent zekerheid bekomen.

Koning Albert II kan weigeren om het DNA-staal aan de arts te bezorgen, maar dat betekent voor de rechtbank dat hij toegeeft de vader van Delphine Boël te zijn.

Prinses Delphine?
Als blijkt dat Boël de dochter van koning Albert is, zal ze door het leven mogen gaan als 'Delphine Van België' en mag ze, dankzij een koninklijk besluit, ook de titel 'prinses' dragen. Maar dat is niet alles, als dochter van koning Albert heeft Boël recht op een achtste van zijn erfenis, want de helft van koning Albert zijn erfenis is voorbehouden voor zijn kinderen. Delphine Boël zal echter geen aanspraak kunnen maken op de troon. Ook op een dotatie zal Boël, wat de uitslag ook is, nooit recht hebben.

Juridische spitsvondigheden
Opdat Boël haar slag zou thuishalen, zijn er nog een aantal juridische spitsvondigheden nodig. Zo is er nog steeds cassatieberoep mogelijk. Volgens een expert familierecht, die VTM NIEUWS contacteerde, heeft Boël wellicht haar slag thuisgehaald. Het is ultiem het Hof van Beroep dat in een arrest het eventuele vaderschap zal moeten vastleggen. Dat arrest gaat dan naar de burgerlijke stand en dan wordt - al dan niet - het vaderschap van Albert in de burgerlijke stand ingeschreven. 

De advocaten van koning Albert weten nog niet of ze in cassatie gaan. Ze hebben nog drie maanden de tijd om dat te beslissen. Ook of koning Albert een DNA-test zal ondergaan, is nog niet beslist. 

Bekijk ook: