Kloof tussen goede en slechte verdieners groeit

De loonspanning in ons land - het verschil tussen de hoogste en de laagste lonen - is het voorbije jaar duidelijk gestegen, naar het hoogste peil in zes jaar tijd. Dat blijkt uit een studie van hr-dienstverlener Acerta. Reden? De strijd om talent en de economie die volop draait.

De reden van dat groeiend verschil is vooral de war for talent die volop woedt, zegt Acerta-directeur Dirk Wijns. Bedrijven zijn bereid de portemonnee open te trekken voor werknemers met een schaars profiel. Die strijd om talent is vooral aan de gang voor werknemers in de hoogste regionen van de loonladder, zoals universitaire en technische profielen. "Wie vandaag al beter verdient, ziet zijn loon nog meer stijgen", aldus Wijns, die verwacht dat de loonspanning in 2018 dan ook nog meer zal toenemen.

Een bijkomende reden is de economie, die volop draait. Dat vertaalt zich in hogere bonussen en promoties. En het zijn vooral de hoogste lonen die het meest profiteren van die bonussen.

Arbeiders
Nog uit de studie van Acerta blijkt dat de loonspanning bij arbeiders lager ligt. De lonen van arbeiders worden meer dan bij bedienden collectief onderhandeld. Er is minder gelegenheid voor individuele loononderhandelingen. Toch stijgt ook de loonspanning bij arbeiders: moeilijk te vinden geschoolde arbeiders en technische profielen kunnen harder op tafel slaan bij loonoverleg.

Vrouwen
Bij vrouwen is de loonspanning eveneens lager. Ze zijn minder dan mannen actief in de best betaalde sectoren. Maar ook hier stijgt de loonspanning: er studeren meer vrouwen met een hoger diploma af dan mannen.

Knelpuntberoepen
In de social profit ten slotte is de loonspanning een stuk lager dan in de profit. Toch kent de social profit heel wat knelpuntberoepen. De beperkte rol van de economie houdt het spel van vraag en aanbod er in bedwang, klinkt het bij Acerta.

Overigens valt de loonspanning in ons land nog mee, in vergelijking met onze buurlanden. In 2015 kende Zweden de laagste loonspanning, België volgde op plaats drie.