Klimaatactivisten “vallen dood” in vertrekhal Zaventem

In de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem hebben leden van de groep Extinction Rebellion actiegevoerd. Ze willen zo de aandacht vestigen op het klimaatbeleid. “We willen aangeven dat er een spanning bestaat tussen de luchtvaartsector enerzijds en de klimaat- en ecologische crisis anderzijds”, zegt Gert-Jan Vanaken, woordvoerder van de Belgische tak van Extinction Rebellion. De activisten hebben zich “dood” laten neervallen, iets wat toch wel vragen oproept na de aanslagen van 2016.

Het is volgens Vanaken niet de bedoeling om reizigers die vandaag vertrekken vanuit Zaventem met de vinger te wijzen. “We staan hier met een boodschap voor onze overheid. We stellen vast dat overheden de afgelopen drie decennia er niet in geslaagd zijn de crisis adequaat aan te pakken. Zeker als het aankomt op de luchtvaartsector zien we dat de overheden er alles aan doen om die nog te laten groeien: uitbreidingen op de luchthaven van Zaventem of vrijstelling van een aantal belastingen.” Extinction Rebellion wil de druk opvoeren om de overheid een noodtoestand te laten uitroepen voor het klimaat.

De actie doet wel wat vragen rijzen, en dan vooral over de manier waarop die is uitgevoerd. De activisten hebben zich “dood” laten neervallen in de vertrekhal van de luchthaven. Op 22 maart 2016 vielen in diezelfde vertrekhal nog 32 doden bij een terroristische aanslag. Volgens Vanaken heeft de groep op voorhand goed besproken om de actie “sereen te laten verlopen uit respect voor de slachtoffers”.