Kim De Gelder wordt geïnterneerd

De kamer voor de bescherming van de maatschappij, die deel uitmaakt van de strafuitvoeringsrechtbank, heeft beslist vandaag dat Kim De Gelder geïnterneerd zal worden. De nu 30-jarige De Gelder werd in 2013 veroordeeld tot levenslang voor de steekpartij in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde in 2009. 

Het Gentse hof van assisen veroordeelde De Gelder op 22 maart 2013 tot levenslang voor 4 moorden en 25 moordpogingen. Zijn advocaat Jaak Haentjens had gepleit voor een internering omdat De Gelder schizofreen zou zijn. De jury oordeelde echter dat Kim De Gelder toerekeningsvatbaar was en op het tijdstip van de feiten niet verkeerde in een ernstige staat van geestesstoornis.

De Gelder ging volgens zijn advocaat na de veroordeling verder achteruit en hij verhuisde de voorbije jaren enkele keren van gevangenis. Hij verblijft nu in de gevangenis van Gent, maar toen hij in 2017 in de gevangenis van Oudenaarde verbleef, diende de gevangenisdirecteur een verzoek tot internering in.

Dat werd mogelijk in de interneringswet van 2016, en het is de kamer voor de bescherming van de maatschappij die daarover moet oordelen. Die beval vier gerechtsdeskundigen om De Gelder te onderzoeken. Volgens Haentjens is De Gelder voor de experts ontoerekeningsvatbaar en verzet het openbaar ministerie zich niet langer tegen een internering.

De zaak werd vorige week behandeld door de kamer voor de bescherming van de maatschappij. De zitting vond plaats in de gevangenis in Gent, maar de uitspraak gebeurde in het Gentse gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan.

Nu de kamer voor de bescherming van de maatschappij een internering beveelt, kan De Gelder in een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) terechtkomen. Als het FPC later oordeelt dat zijn geestestoestand voldoende is gestabiliseerd, kan de kamer voor de bescherming van de maatschappij bevelen dat De Gelder moet terugkeren naar de gevangenis, totdat hij zijn straf heeft uitgezeten.