Kennis Frans 12-jarigen moet beter

Het Frans van de twaalfjarige Vlaamse scholieren moet beter. Dat blijkt uit een studie die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) liet uitvoeren. Vooral met lezen hebben de scholieren moeite.

Crevits liet vorig jaar, in samenwerking met de KU Leuven, een studie afnemen bij 2098 leerlingen uit het zesde leerjaar in 78 scholen. De studie bestond uit een schriftelijke lees- en luistertoets en een praktische spreekproef.

Luisteren goed, lezen slecht
Voor luisteren haalt zeventig procent van de leerlingen de eindtermen. Maar met lezen is het slechter gesteld. Daar haalt niet eens de helft (45 procent) de eindtermen. Wat betreft spreken kunnen bijna alle leerlingen vragen beantwoorden in het Frans, maar ze doen dat inhoudelijk en vormelijk niet altijd correct.

Crevits heeft middelen ingezet om de resultaten te verbeteren. "Sinds dit schooljaar krijgen basisscholen de mogelijkheid om onderwijs in vreemde talen te versterken", zegt minister Crevits. "Dat kan door het stimuleren van taalinitiatie vanaf het eerste jaar lager onderwijs en de mogelijkheid om aan leerlingen die al een goede basis Nederlands hebben vanaf het derde jaar lager onderwijs Frans aan te bieden."

Verband met geslacht en thuissituatie
Meisjes halen over de hele lijn vaker de eindtermen voor Frans dan jongens. Leerlingen uit een kansarm gezin hebben meer problemen met het Frans.

Alle deelnemende scholen krijgen nu een feedbackrapport zodat ook op schoolniveau aan de onderwijskwaliteit voor Frans kan worden gewerkt.

Technique, c'est chic
Ook voor de technische vakken liet Crevits testen afnemen. Die resultaten zijn heel goed. Bijna 9 op de 10 leerlingen (86 procent) beheersen de eindtermen.