[KAART] 58 gemeenten verbieden confetti bij carnaval: Wat mag (niet) in jouw gemeente?

Wie van plan is om één van de komende weekends een carnavalstoet bij te wonen, zoekt best eerst even op wat kan en wat niet kan op het carnaval. De regels verschillen sterk van gemeente tot gemeente. Zo zijn er steeds meer gemeenten die het gooien van confetti of snoepjes tijdens de carnavalsoptochten verbieden. Ook over het dragen van gezichtsbedekkende maskers en verkleedkledij bestaan er in sommige gemeenten restricties. VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws maakten een overzicht van wat mag en niet mag.

In totaal is het gooien van confetti tijdens carnavalsoptochten in 58 gemeenten verboden. Daarnaast zijn er ook heel wat gemeenten die confetti toelaten, maar restricties opleggen voor bepaalde types confetti die niet milieuvriendelijk zijn. Naast het milieu verbieden gemeenten confetti ook om veiligheidsredenen, omdat die weleens in de ogen van toeschouwers belanden, en omdat de confetti in de riolen terechtkomt waardoor die verstopt geraken. 

Snoep gooien is wel nog toegelaten bij de meeste carnavalsoptochten. Toch vragen de gemeentebesturen om het gezond verstand te gebruiken bij het gooien van snoep en ontstaan hier en daar  initiatieven om geen snoep te gooien die in plastic verpakt is. Zo ontvangen carnavalgroepen in Zonhoven een tegemoetkoming van 100 euro wanneer zij uitsluitend groot en kwalitatief snoepgoed gooien. "De kleine, onpopulaire snoepjes blijven te vaak op de grond liggen en zorgden voor extra afval", luidt het in Zonhoven. Ook in Leopoldsburg vraagt het stadsbestuur expliciet aan de carnavalgroepen om uitsluitend kwaliteitsvolle snoep te gooien.

Amper nieuwe restricties 
Ook vorig jaar was het al in zeker 57 gemeenten uit den boze om confetti te gooien. Er is dus geen revolutie aan de gang op dit vlak. “We willen op termijn wel eens met de betrokken groepen afspreken of ze niet vrijwillig het gebruik van confetti willen afschaffen, zonder dat er een specifiek verbod moet komen. Carnaval is en blijft een volksfeest”, zegt burgemeester van Dilsen-Stokkem Sofie Vandeweerd. 

In heel wat gemeenten is er geen verbod op het gooien van confetti en snoep, maar wordt er wel gerekend op de goodwill  en het gezonde verstand van de deelnemers aan het carnaval. In Merchtem en in Zonhoven besliste men wél om vanaf dit jaar een verbod op confetti in te lassen, met oog op een duurzamer carnaval. “Onze gemeente behoort zo tot de 19 procent Vlaamse gemeenten waar een confettiverbod van kracht is”, klinkt het in Zonhoven trots. 

Maskers en controversiële thema’s
Op het verbod op het dragen van maskers en attributen die een persoon onherkenbaar maken wordt in zo goed als alle gemeenten een uitzondering gemaakt tijdens het carnaval. Hoewel veel politiereglementen het verbieden, is er dus een gedoogbeleid. De opvallendste restrictie op dit vlak is te vinden in het Oost-Vlaamse Temse, waar wel een regelgeving geldt voor bezoekers aan het carnaval die zich willen maskeren: alle gemaskerde en vermomde personen moeten drager zijn van een herkenningsnummer dat door het Gemeentebestuur kosteloos wordt afgeleverd. Het nummer moet vastgemaakt worden op het kledingstuk aan de linkerkant van de borst. Voor het kiezen van thema's rekenen de gemeenten op het gezond verstand van de carnavalgroepen. "Het moet plezant blijven voor iederen."