Justitie verstuurt duizenden boetes zonder huisnummer: “We rekenen op hulp van postbodes”

Door een fout in het computerprogramma waarmee de politie verkeersovertredingen ingeeft, zijn afgelopen week duizenden boetes verzonden naar adressen zonder huisnummer. Zodra het probleem werd vastgesteld, mochten tal van lokale zones vier dagen lang geen enkel pv meer opstellen. “Het euvel is nu verholpen. We rekenen op de postbodes om de boetes toch op de juiste plek te krijgen.”

Begin deze maand kreeg ISLP, het programma waarmee de lokale politiekorpsen processen-verbaal verwerken, een update, maar daarbij is één en ander misgelopen. “Sindsdien veranderden plots alle huisnummers in ‘00000’ en alle busnummers in ‘0000’ zodra ISLP gegevens doorstuurde naar een ander programma. Dat hebben we op maandag 4 maart ontdekt.”

Op dat moment waren echter al duizenden boetes uit de printer gerold. Het is niet de politie, maar Justitie dat daarvoor instaat. Het computersysteem van die federale overheidsdienst zet de politiegegevens automatisch om in boetebrieven. De nullen werden door de software weggelaten, waardoor op alle brieven enkel een naam, straatnaam en gemeente prijken. Zo gingen ze vervolgens ook de deur uit.

Bergen papierwerk
De lokale politiezones - die de vraag kregen om tijdelijk te stoppen met pv’s in te voeren - vrezen dat ze binnenkort overspoeld zullen worden door papierwerk. “Als een boete teruggestuurd wordt omdat de postbode ze niet kan afleveren, krijgen wij vanuit Brussel de vraag om een officieel document op te maken, zodat het juiste nummer toegevoegd kan worden.”

Zover wil de FOD Justitie het niet laten komen. “Als de boetes teruggezonden worden, zullen wij er zelf voor zorgen dat ze opnieuw verstuurd worden met het juiste huis- en busnummer, om de politie te ontlasten”, zegt woordvoerder Edward Landtsheere. Hij geeft nog mee dat er dagelijks zo’n 10.000 boetes worden verwerkt. “Tien procent daarvan werd gedurende vier dagen naar een fout adres verstuurd. In de loop van donderdag hebben technici van de politie de fout weggewerkt en dus is het voor de lokale zones opnieuw mogelijk om pv’s door te sturen.”

Een kleine rekensom leert dat naar schatting 4.000 brieven nummerloos gepost zijn en dus mogelijk teruggestuurd worden. “Maar we rekenen toch ook een beetje op de postbodes. Als ze een naam en straat zien, weten ze vaak al in welke bus de brief gedeponeerd moet worden.”

Automatisering
Op juridisch vlak lijkt het IT-probleem weinig problemen te zullen opleveren. “Als de boete later dan 15 dagen na de overtreding verzonden wordt, vervalt de ‘bijzondere bewijswaarde’, wat wil zeggen dat de vaststelling van de politie in een rechtbank evenveel waarde heeft als de uitleg van de vermoedelijke overtreder. Maar in de praktijk houden veel politierechters vast aan het proces-verbaal. Tegen een flitsfoto kan je vaak niet veel inbrengen.”

Sinds de automatisering van de verkeersboetes liep het al vaker mis. Justitie raakte recent bedolven onder tienduizenden klachten over verkeersboetes.be én over boetes waarop de uiterste betaaldatum en het rekeningnummer ontbraken.