Jongeren herkennen moeilijk 'fake news'

Meer dan de helft van de jongeren ziet Facebook als de belangrijkste nieuwsbron. Toch zijn ze zich er amper van bewust dat er ook valse nieuwsberichten verschijnen op de sociaalnetwerksite. Dat schrijft De Morgen op basis van een grootschalig onderzoek van de opleiding journalistiek aan de Gentse Arteveldehogeschool.

De Arteveldehogeschool startte vorig jaar met een online enquête. Meer dan 600 jongeren tussen vijftien en 24 jaar vulde die in. Uit het onderzoek blijkt nu dat de grote meerderheid van de jongere vooral nieuwsberichten raadpleegt via Facebook. Voor bijna de helft van de jongeren is Facebook zelfs de belangrijkste nieuwsbron.

Fake news
Toch springen jongeren nogal passief om met het nieuws dat via het sociale mediakanaal wordt gedeeld. Zo wordt er amper gereageerd op berichten én kunnen jongeren ook maar moeilijk echt nieuws onderscheiden van ‘fake news’.

Opvallend is dat jongeren die hoger opgeleid zijn zich er vaker van bewust zijn dat ‘fake news’ wordt verspreid via Facebook. Maar dat wil niet zeggen dat ze valse nieuwsberichten beter herkennen. Zowel laag- als hoogopgeleide gebruikers hebben het daar moeilijk mee.

Mediawijsheid op school
"Klassen waar een leraar aan de slag is die aandacht heeft voor mediawijsheid staan een stuk kritischer tegenover Facebook dan klassen waar het onderwerp niet behandeld wordt. Het is dus zeker niet zo dat leerlingen uit het bso sowieso vatbaarder zijn voor ‘fake news’. Alleen hangt alles af van de duiding die ze er tijdens de lessen bij krijgen", zegt onderzoekster Annelore Deprez.

De Arteveldehogeschool werkt daarom aan concrete ondersteuning voor leerkrachten en leerlingen. Ook op het kabinet Onderwijs staat mediawijsheid op de agenda, maar een apart vak wordt het voorlopig niet.