Hoe ver mag biechtgeheim gaan?

Mag een priester zich beroepen op zijn biechtgeheim, ook als er een leven op het spel staat? Die vraag rijst nadat een Brugse priester dreigt vervolgd te worden, omdat hij niet had ingegrepen bij een zelfmoord. Wat is het biechtgeheim en vanwaar komt het?

“Het biechtgeheim is de geheimhoudingsplicht die iedere priester heeft die de biecht afneemt van een mens”, legt professor Kerkelijk Recht Rik Torfs (KUL) uit aan VTM NIEUWS. Tijdens de biecht belijden mensen hun zonden om dan vergeving te krijgen van God.

Geen uitzonderingen
Het biechtgeheim is absoluut, en dat wil zeggen dat er geen uitzonderingen op bestaan. “Breekt een priester zijn geheimhouding, dan staan daar binnen de Kerk zware straffen op. Zo wordt hij meteen geëxcommuniceerd en zal hij zijn ambt niet meer mogen uitoefenen”, legt Torfs uit.

“De Kerk gaat ervan uit dat als iemand wil biechten, die de absolute garantie wil hebben dat wat hij zegt niet naar buiten kan komen. Anders zouden mensen niet meer gaan biechten”, vervolgt Torfs.

Beroepsgeheim
De communicatie tussen het slachtoffer en de priester verliep via de telefoon en via sms’jes. Kan je dan nog wel spreken van biechten? “Biechten via de telefoon is hoogst ongebruikelijk, meestal vindt de biecht plaats in een biechtstoel”, zegt Torfs. “En over sms’en spreekt het kerkelijk wetboek van 1983 al helemaal niet. Maar als een priester het beschouwt als een biecht, is het een biecht.”

Naast een biechtgeheim zijn priesters net als advocaten en dokters ook nog beschermd door beroepsgeheim, maar dat is minder streng dan het biechtgeheim.

Precedent
Torfs vreest voor een gevaarlijk precedent. “België kent, net als andere landen, absolute bescherming van het biechtgeheim. Als daar nu anders over wordt beslist, zou dat onrustwekkend zijn”, zegt hij. Toch is de kous niet meteen af als de priester nu veroordeeld zou worden. “Dan zou hij nog altijd naar het Europees Hof kunnen stappen omdat hij vindt dat zijn godsdienstvrijheid is geschonden”, sluit Torfs nog af.