Het voetbalproces van het jaar gaat van start

De inleidende zitting op de bond over vermeende wedstrijdvervalsing zorgde al meteen voor vuurwerk. Maar wat is er exact besproken? Een handleiding.

Kalender onder vuur
Het doel van deze eerste zitting was om een kalender op te stellen. De planning die de voorzitter van de Geschillencommissie Hoger Beroep voorstelde, stuitte op heel wat verzet. De bedoeling is om ruwweg binnen de maand tot een uitspraak te komen. “De onderzoekscoördinator heeft zes maanden de tijd gekregen om een dossier op te stellen. En wij moeten het op één maand tijd doen? Dit is niet ernstig”, zei de advocaat van KV Mechelen ferm. 

De Geschillencommissie Hoger Beroep stuurt later vandaag de definitieve kalender door. Het voorlopige voorstel ziet er als volgt uit:

- op 9 mei moeten de tussenkomende partijen (Lokeren, Beerschot Wilrijk, Tubize en het supportersorgaan van KV Mechelen) hun schriftelijke conclusies neerleggen. Op 20 mei is het de beurt aan KV Mechelen. Eén dag later aan Waasland-Beveren. Dat zijn de eerste échte inhoudelijke debatten.

- Op 25 mei stelt bondsprocureur Kris Wagner zijn repliek voor.

- Op 27 mei krijgen de tussenkomende partijen en de makelaars hun laatste woord. Op 28 mei is het de beurt aan KV Mechelen en Waasland-Beveren.

(On)recht van verdediging
Naast de krappe timing vechten de beschuldigde partijen ook hun gebrekkige inzage in het strafdossier aan. Onderzoekscoördinator Ebe Verhaegen kreeg inzage in 35 stukken uit het gerechtelijk dossier. De verdediging heeft die niet. Dat belemmert het recht op een eerlijk proces, oordeelt die.

“Bovendien werd onderzoeksrechter Raskin gewraakt. Hij was verantwoordelijk voor 33 van de 35 stukken van het dossier dat de voetbalbond kreeg”, klinkt het bij de advocaten van KV Mechelen. Ze waarschuwden de Geschillencommissie Hoger Beroep: “Wat als u zich baseert op pv’s waarvan er 33 waarschijnlijk door nietigheid aangtast zijn? Welke problemen creëert u dan?”

Bovendien, zegt Mechelen, geven de telefoontapes waarop de onderzoekscommissie zich heeft gebaseerd een vertekend beeld. “Het zijn afgeleiden tot in de zesde graad. Samenvattingen van uittreksels van registraties van opnames van bepaalde gesprekken. Er zitten zés filters tussen de oorsprong en het uiteindelijke resultaat. Wij moeten die stukken kunnen controleren op hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid.” Alleen heeft de club nog geen inzage in het gerechtelijk dossier.

Wagner laat tanden zien
Bondsprocureur Kris Wagner liet zich naar goede gewoonte ook opmerken. Hij is de man die de zaak bepleit voor de voetbalbond. “Ik zie geen bovengemiddeld complexe zaak. Het enige dat bovengemiddeld is, is het aantal betrokken partijen. De advocaten van KVM horen bij de grootste advocatenkantoren van het land. Dus kunnen zij zonder problemen manschappen vrijmaken om zich zo snel mogelijk te buigen over dit dossier. De partijen kunnen het werk onder elkaar verdelen.” Een uitspraak die enkele boze kreten uitlokt van de advocaten van verschillende beschuldigde partijen. Hugo Vandenberghe, advocaat van makelaar Walter Mortelmans, reageerde als door een adder gebeten: “Dit is ongehoord. We moeten ons niet laten vernederen door de bondsprocureur.”

Maar Wagner ging in de tegenreactie: “Hoe langer deze inleidende zitting duurt, hoe meer seconden wegtikken die jullie zouden kunnen gebruiken om aan jullie dossier te werken. Dus het is in jullie belang om dit niet onnodig te rekken.”