Hervorming erfrecht: dit verandert er voor u

Vanaf vandaag gaat een grondige hervorming van het erfenisrecht in. Mensen krijgen nu meer vrijheid om hun erfenis na te laten, maar voor velen blijft het een erg complexe materie. Maar wat betekent deze hervorming nu voor u? 

1. Je kan overeenkomst sluiten met erfgenamen
Het belangrijkste punt: je kan een erfovereenkomst sluiten met je erfgenamen. Als iedereen akkoord is, kan je je erfenis naar je kleinkinderen laten gaan, in plaats van naar je kinderen.

Eén voorwaarde: alle erfgenamen moeten op voorhand wel akkoord gaan met de regeling. Een ouder zal dus maar een kind kunnen onterven als het kind daar zelf ook mee akkoord gaat. 

De hervorming moet voor een grotere gemoedsrust zorgen en mogelijke conflicten achteraf helpen vermijden. Daarnaast moet deze regeling er ook voor zorgen dat stiefkinderen op dezelfde manier behandeld kunnen worden als echte kinderen. 

2. Met helft van erfenis mag je doen wat je wil
Ook wanneer zo'n overeenkomst niet kan, kan je sowieso met de helft van de erfenis doen wat je wil. De andere helft gaat naar je kinderen.

Tot nu toe was dat niet zo. Als je drie kinderen hebt, kon je maar met een kwart van je erfenis doen wat je wil. Want drie vierde ging sowieso naar de kinderen.

"Door de nieuwe regeling zal je meer vrijheid hebben en kan je een kind dat tot de laatste dag voor zijn of haar ouder gezorgd heeft, meer geven dan het voorbehouden deel”, klinkt het.

3. Ouders niet langer wettelijk beschermd
De ouders van de overleden persoon zijn niet langer beschermde wettelijke erfgenamen. Dat is vooral belangrijk voor mensen zonder kinderen. Zij kunnen ervoor kiezen dat een deel van hun nalatenschap niet langer naar hun ouders gaat, maar wel bijvoorbeeld naar de partner. 

4. Betere regels rond schenkingen 
Vandaag kan iemand tijdens zijn leven ook al een voorschot op een erfenis geven, maar dat kan soms voor nare verrassingen zorgen voor de erfgenamen omdat die schenking ook in rekening wordt gebracht. 

Denk bijvoorbeeld aan twee kinderen, waarvan de ene 300.000 euro cash krijgt en de andere een appartement ter waarde van 300.000 euro. Is dat laatste op het moment van overlijden in waarde gestegen, dan wordt die nieuwe waarde momenteel meegenomen in de berekening. Daardoor zal het tweede kind een kleiner deel krijgen van het resterende deel van de erfenis.

Net daarom komt er nu een uniforme regel. Zowel voor roerende goederen (zoals een auto) als onroerende goederen (een huis) zal de schenking voortaan gebeuren in waarde en niet meer in natura, volgens de waarde op de dag van de schenking. 

Was het appartement dus 300.000 euro waard op het moment dat je het kreeg, dan zal het ook bij erfenis nog beschouwd worden als een gift van 300.000, hoewel het appartement vandaag 500.000 euro waard is.

Bekijk hier de reportage die we maakten in december 2016: